Už i vědci začínají být blbci

 

Fotka uživatele Josef Orel.

MOJE KRÉDO:   ŽIVOT JE KRÁTKÝ, SMĚJTE SE, DOKUD JEŠTĚ MÁTE SVOJE ZUBY

vaše profilová fotka

Listina základních práv a svobod

2/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

 Čl. 17

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.:

(3) Cenzura je nepřípustná.

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o sv své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.[4]

Pokud se vám článek líbil, ohodnoťe svůj názor zasláním SMS dle vašeho uvážení. Děkuji

brana (1)

 V nejbližší době hodlám vydat první knihu Komunisti před převratem a to na vlastní náklady, jelikož vydavatelé odmítli mé knihy vydat a označili je za rizikové,jelikož útočím na současný režim a na politické gaunery, čili nezbývá mi, než knihy vydat vlastním nákladem a poté prodávat jako smaizdat, k čemuž poslouží peníze z SMS. Původně  jsem na tomto webu vyvěsil reklamy a tímto děkuji všem, kteří na reklamy klikali, ale američtí soudruzi, kteří byli přes GOOGLE poskytovateli reklam, mě obvinili, že jsem si peníze za klikání naklikal sám a naklikané peníze jednoduše rozkradli a sebrali. No co konečně může člověk čekat od amerických sviní a podrazáků, že ano. 

Běžte už všichni Sluníčkáři, Havloidi, komedianti a kavárenští povaleči do prdele se všema stínovýma presidentama Horáčkem počínaje a Halíkem konče

 Fotka uživatele Josef Orel.

 

 

To nemá chybu


Vždycky po celá staletí platilo, ševče drž se svého kopyta. Toto rčení má naprosto racionální podklad, protože rozumní lidé postupem času zjistili, že pouze lidé, kteří se poctivě věnují tomu co umí a co si během života osvojili praxí a následně studiem, jsou pro společnost užiteční, kdežto ti, kteří se rozptylují pičovinami spíše společnosti škodí a je jedno, jestli ta společnost je  státní útvar, nějaká Únie a nebo dokonce světadíl. Bohužel v Česku to už 27 let neplatí, tady už se do všeho sere každý i když o problému ví velké kulové a svým rozptýlením je vícemeně pro společnost bezcenný. Třeba do politiky se serou komedianti, profesoři a dokonce i vědci. U komediantů mě to nepřekvapuje, ti byli  řiťolezci za každého režimu,  to bylo za  Německé okupace, za Ruské okupace a teď za Americké okupace  u tak zvaných „profesorů“ je to ale na pováženou, protože tito vzdělávají a připravují do života mladou generaci a když jim už ve škole tito magoři začnou vymývat mozky, tak ze školy vyjde akorát zcela zblblá „Hitlerjugend“ a když se do politiky emočně začnou srát údajně racionální vědecké  mozky, tak potom by společnost měla zpozornět, protože v tom případě už není ve státě ideologicky něco v pořádku a takhle se dostával v Německu k moci Hitler.
Evropu v r.2015 začalo obcházet strašidlo obrovského exodu migrantů z Líbye, Sýrie, Íráku, Afghánistánu, Súdánu a blízkého a středního východu v nichž převažují Muslimové, Arabové a černoši a už teď je jasné, že celá EU si s miliony  migranty ví hovno rady, Němci v čele s Makrelou pořád něco přehodnocují  a je možná že se v přehodnocování dostanou opět k nacismu, EU pořád oblbuje s tím, že genofond Muslimů je pro Evropu potřebný, aby se křížením a roubováním muslimských ocasů a křesťanských vagín rodili géniové proti kterým je Jára da Cimrman jenom obyčejný debil, no není se co divit, kdž tam mají v Europarlamentu takové  při porodu přidušené dementy jako je soudruh Štětina. Jedno je jisté, za celou migrační tragedii mohou USA se svoji debilní politikou vývozu „údajné demokracie“ do regionů, kde o demokracii ví totální hovno a nikdo tam o ni nestojí a svou vojenskou expanzí do těchto zemí pod zůvodněním boje proti terorismu, rozmrdali co se dalo, rozpoutali v těchto zemích občanské války, a teď se tváří, že se jich to netýká. Kdyby nechali Kaddáfího, Husajna, Asada na pokoji, jelikož jenom ti dokázali tuto smradlavou a fanatickou arabskou a muslimskou sebranku udržet pod kontrolou a na uzdě, tak by žádní migranti neexistovali a muslimové by se akorát podřezávali v muslimských regionech.
V žádném případě se tato vlna migrace nedá srovnávat s emigranty lidí s z komunistických režimů po 2.sv.válce na západ, za prve, tito migranti neměli zájem propagovat za hranicemi nějaké náboženství a podobné pyčoviny a ctili zákony a kulturu země, která je přijala, což u těch smradlavých Arabů a Muslimů vůbec nepřichází v úvahu a nedivím se normálním lidem u nás i jinde v Evropě. že začínají proti tomuto exodu tvrdě a hlasitě protestovat. Jenom idiot s vymytým mozkem, si může myslet, že když je tady v pustíme, že budou respektovat zákony, kulturu a zvyky obyvatel Evropy, jak kdyby vztahy mezi gadži a cikány nebyly dostatečným varováním a pokud už by se uvažovalo o nějaké pomoci, tak souhlasím s tím, že by to mělo být tam, odkud prchají a hlavně by s tím měli co nejrychleji začít hlavně američtí soudruzi, kteří to mají na svědomí. Proto naše regionální rozhlasová stanice Svobodné Kozojedy odchytila několik vědců, zrovna když smolili text nějaké petice, kterou chtějí zaujmout nasrané Čechy, aby byli tolerantní a migranty vítali chlebem a solí a v některých případech vázanými kyticemi ze svých okrasných zahrádek. 
Soudruhu vědče, byl by jste tak laskav a představil se našim posluchačům.
Jsem Doc.Dr. Rsdr.prof. Vincek Prdlavka CsC a jsem vědeckým pracovníkem v ústavu kouřových plynů a kde se svým kolektivem bádáme nad propustnosti cigaretového dýmu vyfukovaného do sanitárního odpadu WC po spláchnutí lidského trusu vodou.
„Soudruhu vědče, vy jste parafoval petici pod názvem Vám migranti poděkování a lásku vám, kéž zněly by jak zvony, těšíme se, až vás budou miliony kterou jste otevřeným dopisem zaslali sdružení svobodných bezdomovců a socek, aby se k migrantům chovali tak nějak mile, hřejivě a lidsky a poskytli jim azyl pod mosty a v šachtách teplovodních kanálů, případně u těch movitějších místa v jejich stanech na březích potoků a říček, co vás k tomu vedlo.“
„Tak vedla mě k tomu zvědavost, jak budou reagovat čeští bezdomovci a lůza na migrantské bezdomovce a zda se mezi nimi vytvoří jakési pouto lidskosti se stejným životním osudem a výsledek by jsme zakotvili v naší závěrečné vědecké práci, že cigaretový kouř sice po spláchnutí vodou s hovnem skutečně zmizí v odpadu, ale smrad z cigarety zůstane na WC, což je objev nesmírného světového významu.
A vy soudruhu vědče jste z jakého ústavu, doufáme že ne z Bohnic a vy jste rovněž signatářem petice 2000 hřejivých slov pro migranty.
„No já jsem Ing. Rndr, Mgr. Judr. Bonifác Čuráček a jsem z ústavu pro zkoumání průvanové turbulence v nových kapitalistických tunelech a vlivu světla na konci tunelu na psychiku občanů Česka a dále soutěžíme o bronzový odznak brigády kapitalistického vědeckého výzkumu a vyhodnocujeme na vědecké bázi hodnotu vytunelovaného materiálu ve finančním objemu.
„Co vás vy průvanový vědče vedlo k signaci otevřené petice.
„Tak my vědci jsme hluboce znepokojeni prudkým nárustem xenofobie ve společnosti, která doposud nebyla zcela věrohodně vědecky prozkoumána, vždyť i mezi Muslimy a Araby jsou zcela jistě fundované vědecké kapacity na podřezávání bezvěrců, zda vést řez zprava doleva a nebo opačně, což by katoličtí vědci zcela určitě tak odborně neposoudili, jelikož ti pouze vědecky prokázali že nejlepším prostředkem pro rekatolizaci je upálení zaživa, čili buďme tolerantní, vždyť Šárija je založena na principu chleba a her.
„A který český tunel po r.1989 máte zatím nejlépe vědecky prozkoumaný?“
„Tak nejdále jsme ve vědeckém bádání v rozboru tunelu privatizace, kde na základě propočtů řad, integrálů a derivací jsem spočítali, že průměr délky tunelu x   počet tunelářů+ tunelovací konstanta x3,14 to vše lomeno hodnotou zahraničního dluhu je neměnný a rovná se délce odvěsny nad rovnoramennými strasnami kulatého čtverce. Spoustu cenného matriálu pro naše vědecké bádání nám posktyli soudruzi Rittig, Janoušek, Krejčíř, Bakala, Pitr a do své smrti i  soudruh Mrázek, ale ten šmejd někde ukryl poznámky z našeho výzkumu v notesu na neznámé místo a teď náš výzkum stojí na mrtvém bodě.“
A vy vědče, jste z jakého bádacího kolektivu?
„Tak já se jmenuji Bc.doc.Judr Nicolas Ředkvička DrCs a jsem vědcem z povolání a řídím kolektiv vědců zkoumajících vliv barvy planety a El Ňiňa na charakterové rysy politiků a jak dalece mořský odliv a příliv ovlivňuje hlasování poslanců v parlamentu, to by jste nevěřili, jak jsou politici na tyto vlivy citliví, například náš externí spolupracovník, soudruh Benda se nám svěřil, že když je měsíc v úplňku, tak ho okamžitě napadne nový zákon.“
„Proč jste signoval petici proti strachu a lhostejnosti?“
„Tak já jsem se svým kolektivem přesvědčen, že mezi běženci nejsou jenom teroristé, fanatici a násilníci, ale najdou se mezi nimi i slušní lidé  a těm je třeba pomoci.“ 
„Nezdá se vám soudruhu vědče, že obyvatelé Evropy a je jedno, jestli z Maďarska, Srbska, Itálie, Francie a další mají naprosto stejný názor a to, že Muslimové a ten jejich debilní korán do Evropy nepatří a odlišný je jen názor politiků podle jejich závislosti na USA a jak chcete poznat ty hodné od těch zlých, když v těch svých hadrách nejdou rozeznat, ani jestli se jedná o chlapa a nebo babu?“
„To je jedoduché, prostě třídit, třídit a třídit.“
No další vědce jsme už nechali na pokoji, protože byli do psaní petice tak zažraní, že ani nezpozorovali, že jim vědecký výzkum v západní Evropě zase utekl o 50 let, protože tam vědci skutečně bádají a neserou se do věcí po kterých jim je hovno.

A nyní reklama.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *