Je třeba novelizovat novelizovaný zákoník práce.

Jak tak někdy poslouchám mladou generaci, nestačím se divit, jak jsou všichni nadšeni budováním kapitalismu, jak mají možnost postarat se sami o sebe, jak mohou cestovat za hranice všedních dní bez výjezdní doložky a jak se těší na to, až půjdou do důchodu ve 120 letech, protože je prokázáno, že 80 letý zedník při šplhání po lešení svými zkušenostmi překoná leckterého puberťáka, že řidiči v 90 letech mají nejostřejší zrak a že živit důchodce je zbytečný přepych a proto bude lidem umožněno odejít přímo z pracovního procesu do krematoria a i tak bohužel s prodlužujícím se věkem ještě pořád zůstane kapitalistům na krku spousta přestárlých vyžírků. Aby jich ale zůstalo  pro čerpání důchodů co nejméně, převlečení bolševici neustále poukazují na příliš měkký zákoník práce a rádi by prosadili jeho znovelizování na tvrdší normy. Proto někteří upadli do těžkého šoku, když zjistili, že odborářští bossové usilují ve spolupráci s dělníky, rolníky  a nepracující inteligencí o jeho změkčení a některým z toho šoku změknul penis natolik, že zůstal natrvalo měkký.

Jedno je jisté, zákoník práce je velmi měkký, možná to způsobuje, že je vydán v brožovaném výtisku, ale i jeho znění poměrně laxně řeší vřelé vztahy mezi majiteli s.r.o. a dělníky (v některých případech i rolníky) a proto plně podporuji neustálé stávkové pohotovosti odborových bossů, aby už konečně byl zákoník tvrdší (především jeho změna na vázaný výtisk), aby zaměstnavatelští bossové pořád nemuseli jak blbci zdůvodňovat minimální mzdu.
Zde jsou některé návrhy pracujících dělníků, rolníků a inteligence, které vycházejí z dvacetisedmiletých zkušeností v zprivatizovaném průmyslu.
článek 1,odst 1860 -práce je rekreačním osvěžením po vysilujících dnech pracovního volna a proto každé její přepínání, zneužívání a překračování kapitalistických rekordů je trestné.
článek 12,odst. 12432 -začátek pracovní doby si určuje každý zaměstnanec podle vlastní úvahy a stavu alkoholu v krvi, s prací však nesmí být za žádných okolností započato před desátou hodinou večerní a nebo dopoledne před svačinou, kterou na vlastní náklady připraví pro všechny zaměstnance zaměstnavatel.
článek 156 ,odst.1 -všichni zaměstnanci jsou do práce a z práce přiváženi a odváženi na náklady zaměstnavatele a to výlučně soukromými automobily zn. Audi . Po večerním flámu je povinen zaměstnavatel umožnit přespat kterémukoliv zaměstnanci ve svých deseti vilách v jeho vlastním pyžamu a pro dobré usnutí mu poskytnout svoji vlastní manželku (odzkoušeno u Eskymáků a funguje to.)
článek 43, odst 98 -soukromé záležitosti si každý zaměstnanec vyřizuje výhradně v pracovní době a zásadně sám , při použití zaměstnavatelových prostředků (telefon, internet a další ). Není totiž přípustné za tímto účelem přijímat a zaměstnávat další pracovní síly.
článek 1, odst 1 -mimo odvodů za zaměstnance je zaměstnavatel povinen za zaměstnance platit jeho daně, sociální a zdravotní pojištění, poplatky za zdravotní služby a jednou týdně mu umožnit na zaměstnavatelovy náklady návštěvu Night Clubu, sauny, bazénu a umožnit zaměstnancům odchod do důchodu ve třiceti letech , bez ohledu na délku doby pobírání sociálních dávek (odzkoušeno v Severní Korei a na Kubě a funguje to)
článek 2,odst.2 -minimální mzda se tímto stanovuje na trojnásobek hrubého zisku zaměstnavatele před odečtením odečitatelných položek do daňových přiznání, v případě konkurzu na zaměstnavatele se zaměstnanci automaticky stávají majiteli konkurzní podstaty.
Jakékoliv porušení těchto novelizovaných novel pracovního řádu je trestné. Pokud nebude zákon ve velkokapacitní sněmovně odsouhlasen do 10 let a podepsán hlavním kastelánem pražského hradu, budou odborářští bossové každý měsíc vyhlašovat generální stávku s jedním postním víkendem.

You may also like

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *