I o hovně se dá hovořit s budovatelským úsilím.

Jelikož je momentálně okurková sezona (poslanci odjeli na Jižní Moravu sbírat okurky a když vvystoupili z Pendolína, zformovali se do dvojstupu a s českou a americkou vlajkou nad svými prázdnými makovicemi vykročili do polí a za zpěvu, kdož sú Boží loupežníci se vrhli na okurkové pole) a tak nadržení Jasánci ze všech Vater přemýšleli, co by dali na titulní stránky svých prolhaných novin, když v tom státní zastupitelství a obvodní oddělení VB v Prdlíně vydalo komuniké, že požádali poslaneckou sněmovnu, bez ohledu na to, že je momentálně prázdná o vydání dvou mamlasů a to Babiše a ještě nějakého Babišova poskoka, aby byli tito dva lumpové neprodleně zbavení poslanecké imunity a vydáni novodobé STB do Bartolomějské k trestnímu stíhání, jelikož  neoprávněně čerpali dotace na výstavbu čapího hnízda na komíně opuštěné ČKD v Horní Prdelné. Samozřejmě, že poslanci v pracovních montérkách, ukrytí za okurkovými keři se tváří, že oni v tom nemají žádné prsty, protože je mají zastrčené ve vlastní prdeli a že je to čistě iniciativa místních oddělení VB.

A tak v pondělí na kterémsi televizním kanálu nebo stoce kamera zabrala mikrofon a poté ze zákulisí vypochodoval generální tajemník ODS Fiala a za ním husím pochodem celé modré politbyro, obstoupili mikrofon a se slavnostně naladěnými ksichty, ze kterých čišely světlé kapitalistické zítřky, s nábožně otevřenou hubou poslouchali projev svého guru. K celé té suitě již chybělo, aby vedle Fialy stál ještě Kim Čong Il ze Severní Koreje  a ekonom Ševčík.

„My nepřipustíme aby Babišovy podvody s dotacemi byly zameteny pod stůl,“ zahájil tiskovou slavnost Fiala,“Babiš se soudruhem Faltýnkem okradli Evropskou Unii o jejich příspěvky, které byly původně určeny na předvolební kampaň ODS a TOP09 a které Babiš s Faltýnkem na základě zfalšovaného progrsamu na záchranu černých čápů v Česku zneužili an výstavbu hnízda milionářů z ANO a naše strany tak utrpěly  nedozírné škody na předvolební agitaci, to nesmí Babišovi a Faltýnkoiv projít,“ hřímal školník Fiala na Jasánky, kteří zírali s otevřenýma hubama a poté se vrhli k telefonům, tak že v jedné telefonní budce se ušlapalo pět Jasánků z Moxré Vatry a Fiala, který má momentálně školní prázdniny ukryl srolovaný projev do kapsy a celá modrá  ekipa odpochodovala do zákulisí.

A tak jsem se spojil mobilním telefonem se soudruhem Babišem, který je momentálně ukrytý někde v zahraničí, abych s ním provedl interiuv o zmíněné kauze.

Orel: „soudruhu Babiši, myslíte si že celá kauza je politicky motivovaná?“

Babiš: „Každopádně je naplánované schválně před volby, o čem svědčí už to, že případ dostal policista Pavel Nevtípil. Tedy člověk, který se „proslavil“ tím, že ve spolupráci s městskou státní zástupkyní Máchovou odcizili firmu Neograph panu Sittovi. Takže bylo jasné, že tento policista má zadání mě kriminalizovat.“

Orel: „není mi jasné, jak je možné, že obyčejné čapí hnízdo na komíně stálo 50 melounů, to by snad muselo být pozlacené“

Babiš: „to máte tak soudruhu redaktore, nejprve jsme nechali zabetonovat vnitřní průduch komínu, aby ho nějací mamlasi neodstřelili, zajistili jsem aby hnízdo bylo vyhřívané a v  sopouchu komínu jsme zbudovali exkluzivní vinárnu, samotné hnízdo je pak zhotovené ze vzácných orchidejí, dovezené z Amazonského pralesa“

Orel:“ A myslíte si, že hnízdo za 50 melounů bude sloužit svému účelu a kdo všechnos e na výstavbě čapího hnízda podílel?“

Babiš: tak o tom jsme všichni, kdo se na stavbě hnízda podíleli , to jest hnutí Greenpace, Děti země, Jihočeské matky, Mladí ochránci přírody a Združení čilých babiček naprosto přesvědčení, že jenom díky námi zhotovenému čapímu hnízdu přežije čáp černý rok 3 tisíce, samozřejmě že práce na samém vrcholu komína byly nesmírně složité a bez poémocí horolezců by nebylo možné vůbec hnízdo zhotovit, jsem přesvědčen, že propuštění dělníci z ČKD, když se příjdou na hnído spolu se soudruhem Milerem podívat, budou dojati, že ČKD nezmizelo z mapy Prahy  a dále slouží společnosti jako státní rezervace vzácných ptáků“

Teď už jsem si byl téměř jistý, že sněmovna konečně pochopí, že Babiš mluví o koze a sněmovna o voze a poslanci konečně pochopí, že normálně vyvinutý člověk má na hlavě minimálně milion vlasů, kdežto většin a poslanců , kteří mají hlavy holé jak koleno utrpěli v šestinedělí ránu do hlavičky a od toho okamžiku se vyvíjeli zcela nenormálně, ale to by nebyl například Fiala, aby nedokázal mluvit o hovně s budovatelským úsilím v ksichtě, „já se vám pořád snažím soudruzi Jasánci vysvětlit, že Babiš  prostě nemá mandát do příštích žní, ale jenom do švestek, čili po švestkách nemá ve Strakovce co pohledávat!“

Orel: A baví vás soudruhu miliardáři ještě politika, i když političtí milionáři ze závisti házejí klacky pod nohy, i když by mohlz být ty klacky rozumně využity při stavbě dalších čapích hnízd?“ 

 Babiš:“ To víte že mě baví a moc, dokonce jsem našel v politice takové zalíbení, že jsem zapoměl i šoustat a od té doby se mě strašně zvětšily koule!“

Do toho všeho žvanění se navíc samozřejmě přimíchal gauner Kalousek, který se svým slizkým výrazem ve své tlamě sdělil Jasánkům neuvěřitelnou novinu, že před zákonem jsme si všichni rovni ( samozřejmě, že někteří jsou rovnější mezi rovnými) a že stíhání Babiše s Faltýnkem není politicky motivováno a že to nemá vliv na předvolební kampaň ( dokonce ani ne na řepnou kampaň),  a dále podotkl stíhání Babiše se mu velice líbí a nebudete mě věřit, ale já su tak šťastné,“ utnul další dotazy řiťolezných Jasánků Kalousek  a mě v ten moment připadalo, že plavec Venclovský vstal z mrtvých.

Na závěr bych jenom dodal, že kdyby si Jasánci na tiskové konference pozvali k rozhovoru Švejka, tak jejich debata by měla několikanásobně duchaplnější styl a i Švejk by dokázal odpovídat na otázky, které by mu Jasánci dali daleko vytříbeněji, než blbci z ODS a TOP09.

Jako perličku bych chtěl ještě uvést, jak si předsedové velkých stran dopisují.

Sobotka odeslal Babišovi otevřený dopis tohoto znění „Vážený pane místopředsedo vlády, schůzka stran G7 (jedná se o sedm nejvyspělejších stran Česka) se uskuteční 31.února po parlamentních volbách v 31 hodin,64 minut,84 sekund “  a Babiš mu odepsal již zavřeným dopisem,“ty vole, v tu dobu budu zrovna v porodnici u porodu své dcery!“

Přečíst více

Předvolební klíčový sjezd černoprdelníků

Bez mučení přiznám, že jsem tolerantní k lidem kteří něčemu věří, ale jejich víra nesmí jakýmkoliv způsobem ovlivňovat můj život. Na světě existují čtyři nejpočetnější náboženské uskupení, budhisté, hinduisté, muslimové a křesťané a všechny čtyři sdružení mají přibližně stajný počet členů, pohybující se v řádu miliard. No je to ohromné číslo, z čehož vyplývá, že ze dvou lidí na zeměkouli jeden a půl člověka je v nějaké náboženské tlupě a když k tomu připočteme ještě různé fanatické náboženské sekty, tak vlastně ničemu nevěřím na světě jenom já. Je mi ovšem záhadou, proč napříkald Hinduisté a Budhisté jsou naprosto mírumilovní, když naproti tomu nuslimové jsou fanatické hovada, kteřé nemají mezi lidskou civilizací vůbec co pohledávat. No a zbývají křesťané, kteří té krve na svých rukou mají taky nkolik tisíc hektolitrů při násilné rekatolizaci světa. V současné době se katolíci, v Česku přezdívaní černoprdelníci dokonce podílejí na vládní moči a jelikož se blíží parlamentní volby, velké strany budou organizavat tajné sjezdy, na kterých budou vymýšlet programy, kterými by oblbly své voliče. Vůdce a genrální tejmneík lidové strany, velkouzenýř Bělořitník Bradavičnatý dokonce na smrt papeže přísahal, že jestli černoprdelníci neuspějí ve volbách tak že se nechá semlít do hovězí sekané. Pravda je ta, že například ve Zlínském kraji je popularita černoprdelníka Čunka na tak vysoké úrovni, že papež je proti němu zcela nenzámý terorista a kdyby se ve Vatikánu vedle sebe postavili Čunek a Papež, tak věříci by se ptali jeden druhého, kdo že to stojí vedle Čunka. Tajný sjezd černoprdelníků se konal ve Vsetíně, Čunkopvě baště a naše redakce Valašských drbů samozřejmě  se jako první na světě a dokonce před Novou a Primou o tomo srazu katolických abiturientů dověděla a přináší ze sletu čerstvé drby.

Jak si vyberou delegáti sjezdu KDU?

Ve Vsetíně se při klíčovém sjezdu sešli zcela zmatení občané, navíc zdrogovaní konzumací slivovice a nedokázali se shodnout, jestli mají a nebo nemají volit Čunka do čela černoprdelníků, až je nakonec musel umravnit strýc Matalík, který jim navrhl volit do čela černoprdelníků soudruha papeže a tento návrh byl jednomyslně přijat.

Vážení přátelé, ano, Vsetín se stal centrem všeho katolického, co se v Česku nachází a černoprdelníci zahájili chlastem slivovice svůj klíčový sjezd. Klíčový je nazýván proto, že v katolickém kostele, kde se sjezd odehrává budou všichni věřící cinkat klíčema jako pitomci v r.1989 , ale po zkušenostech ze sranda prče z r.1989, kdy stovky cinkajících občanů v revolučním obluzení poztráceli svoje klíče od domů a bytů a byli nemilosrdně před příchodem z ukončených manifestací bezpartijními vykradeni, proto černoprdelníci mají klíče na zápěstích zabezpečeny pouty a byty a domy zabezpečili bezpečnostním zařízením.
Postřehy z klíčového sjezdu on line.
V okolí Vsetína v okruhu 100 kilometrů jsou na všech stromech přibity kříže s ukřižovaným Kristem, městský národní výbor je potažen žluto-modrým suknem a i spousta Valašských stařenek má při této slavnostní příležitosti žluto-modré spodní bombarďáky, delegáty vítá osobně předsedkyně městského národního výboru a nabízí hostům jitrnice a slivovici a po pozření těchto pochutin několik katolíků potupně zvrací v álejích. Sjezd je zahájen českou a americkou hymnou za mohutného cinkání klíči.
09:22 – se svým projevem vystupuje předseda Čunek a v projevu plive jedovaté sliny na slizouna Kalouska, který zradil rodné katolíky jako Klaus ODS.
„Proklejme zrádce všeho Desatera, který zradil jako Jidáš za 30 EUR, i soudruh papež byl z jeho zrady celý vykolejený a odhlásil svoje výjezdy z Vatikánu na nejbližších 5 let, jak se ho zrada Jidáše Kalouska dotkla,“ běsnil u mikrofonů Čunek a jedna velká skupinka okamžitě zapálila maketu Kalouska, vyrobenou z papundeklu, i když se jim oheň téměř vymkl z rukou a málem vyhořela celá fara.
„Naše strana byla pomalu vtahována do středu ODS a netrvalo by dlouho a strana lidová by zanikla svazkem s ODS na věčné časy a to se lidovcům nepřihodilo ani za komunistů,“ řečnil Čunek a před kostelem mu bouřlivě tleskala cikánská pěvecká skupina Živí Romové, „proto nedovolme, aby se náš katolický, klíčový sjezd stal propagací modrých politických cílů, které jsou na hony vzdálené Desateru!“
13:00 – po několikahodinovém kecání Čunka začala strana rozebírat svoje hospodaření a když došli k závěru, že peněz mají na svém účtu dostatek, zahájili přípravu na pauzu na oběd a jelikož o místo předsedy černoprdelníků se ucházejí čtyři kandidáti, každý kandidát odešel obědvat do jiné restaurace se svými příznivci a při obědě se všechny čtyři skupiny s plnými hubami vesele pomlouvaly.
O přestávce na oběd jsme se zeptali strýca Matalíka, co soudí o černoprdelnících a jak se dívá na jejich další včleňování do české společnosti. Strýc Matalík dlouze zabafal z fajky, na ex vypil deci halúzkovéj, odplivl si a spustil, „tož to máte ogaři tak, šak dobře si pamatuju na ty pazgřivce Topolánka, Čunka aj Nečasa, bože, jací to byli pionýrští hňupi, to sa enem tak nevidí, to ste ich měli viděť na 1.mája, šeci aj s týma černoprdelníkama, co sa tu dneskaj naparujů jak holubjé na střeše pochodovali v tém průvodě a břáňali tyma svojíma komisňákáma o asfalt jak Hitlerjugend, nožiskama všeci vystřelovali do vzduchu tak, že si koleňama vytřískali v hubách aj pár zubisek a vyřvavali jak kdyby jich kdosi na nože bral, préj, máte kapitalisté štěstí, že ste nepoznali naše pěsti a další podobné skřeky a vidíte jich smrady, jak sa teď oháňajů tým kapitalismem, enem aby sa z teho neposrali. Tož si eště dobře pamatuju toho sopláňa Čunka a eště aj další ty černoprdelníky, jak chodili za komunistů po barákách a řvali po luďoch, že musíja okamžitě splniť ten kontingent vajec, ináč pry za ně budú popotahovní až na Národní výbor a vídíte dneskaj, šak sú tak rozežraní, že s tyma odevzdanýma vajcama hážú po luďoch a sú to synáčci hen tých černoprdelníků a modrých komunistů. Esli si myslíte, že černoprdelníci to s luďma myslíja dobře, tož to sa sakramensky pletete, šak aj to jejich papežisko, kdyby bylo v téj době starší, tož bylo v NSDAP, tak akorát sa plácalo v Hitlerjugend, šak šeci ti katolíci kážú vodu a chlastajů víno jak urvaní z řeťaza. Pamatuju si, jak malý Čunek, když byl v tém Pionýře, chodil po barákoch a vyslýchal ludí, esli založili ty komunistické brigády na sběr starého papíra, tož to zme si už ani neměli čím řitě utřéť, šak Topolánek byl tak aktivní, že dokonca ukradl hajzlpapír staříčkovi Plesnivcovi na záchodě, když si s papírem zrovna po vysrání utíral řiť a že préj pojede na jakýsi ten Krim jako najlepší sběrač posraného papíra a tož my staří blbci zme si mysleli, že pojede do basy, tak zme mu jak volé sbírali starý papír a on potem odjel do jakéhosi Artěka k moři. No a súsedé, jak sa dověděli, že tu budú měť ti katolíci hen ten klúčový zjezd, tak přijeli na žebřiňákoch před ten kostel a Čunkovi a celému tomu jejich vedeňů zkázali, že už o žádné jakési posrané reformní hnutí namajů zájem, že doma za chlévama majů teho politického hnoja a politickéj močůvky plný krdel a v tom politickém hnoji je tolik dusíka, že v něm hovno roste, akoráť ty kořeně tých zločinů a ža slyšeli, že bude eště asi 8 vln téj kuponovéj privatizace a kdo si ani po tých 8 vlnách nic nenakrade, tož to préj bude absolutní hňup a nebude měť nárok ani na ty sociální dávky, ba ani na drogové dávky. No a Čunek im odpověděl, že sú teďkaj nutné ty škrty v tých rozpočtoch a že všeci černoprdelníci sa na tom zjezdu budů za ty škrty modliť, až sa im bude od huby prášiť a esli všeci víja, jak sa to reformní hnutí těžko rodilo, když oni byli při tem rodění s týma modrýma blbcama a tož staříček Plesnivec odpověděl Čunkovi, že dyž sa chlapé v hospodě dívajů na to rodění téj reformy, tož je to prý eště horší, jak dyž stelná kráva rodí psa a tož ten blboň Čunků sa na něho oboříl, co že si to dovoluje, že eště budú šeci rádi, když sa budů měť kde pásť, tož mu staříček pleštil jednu po hubě a řekl mu, že su šeci stejní lumpi, jedni za osmnáct a druzí bez dvuch za dvacet a že ani cikání tak blbo nekecajů a radši někde kopú kanály!“ domluvil staříček Matalík a hodil do sebe další decák Halúzkovéj, aby spláchl tu hořkú pachuť z tých černoprdelníků.
Jednací loď katolického kostela po dobu oběda zeje prázdnotou, akorát za krucifixem si ovdovělý kostelník Praživec honí ptáka a malý Francek Pitomečků se snaží dostat dovnitř pokladničky u vchodu do kostela, aby vyloupil drobné, které tam naházeli účastníci sjezdu, aby měl na trávu.
15:01 – najezení do syta (kupodivu ani jeden delegát nebyl nasycen do polosyta a napit do polopita) se delegáti trousí do kostelní lódi a sedají si do kostelních lavic, aby v polospánku vyslechli projevy navržených vedoucích.
Jako první se začal litovat bratr Bražina a všem bratrům a sestrám sliboval, že stranu dovede až na vrchol a vyjmenoval všechny osmitisícovky v Himalájích a dokonce jim dal na výběr, na který vrchol by chtěli černoprdelníci vytoupit bez kyslíkových přístrojů. Navíc se ukáže, že Bražina dokázal při oslovení vyjmenovat nejvíce příbuzenských svazků a proto zahájil svoji řeč oslovením, “ milé sestry a milí bratři, švagrové a švagři, bratranci a sestřenice, tety a strýcové, neteře a synovci, babičky a dědové, tátové a matky  (zapomněl ovšem na nevlastní bratry a sestry), sjednotím vás všechny v jeden příbuzenský svazek!“ za což sklidil od polospících delegátů obrovský potlesk vsedě.
Poté oslovil delegáty Čunek, ten zapomněl na bratrance a sestřenice a sdělil delegátům, že v diskreditační kampani odolal, kdežto Lux zahynul.
Batr Bělořitník se v oslovení spokojil jen se sestrami a bratry a jeho celý projev se nesl ve znamení síly strany, „budeme stále silnější a silnější, až se jednoho dne staneme těmi nejsilnějšími!“ konejšil už téměř uspané delegáty B, který se nakonec stal vedoucím.
Když pronášela svůj projev sestra Švidravá ( v žádném přípdě se ale nejedná o diplomovanou zdravotní sestru), tak delegáti již spali a někteří dokonce chrápali a vůbec neslyšeli, že Švidravá mluví něco o podržení.
15:33 – delegáti jsou probuzeni hlaholem zvonů kostelní věže a je jim podrobně vysvětleno, jak mají hlasovat o vedoucím strany.
„Hlasování bude tajné,“ upozorňuje vedoucí volební komise,  „proto se k volební kadibudce budete dostavovat tajně a to tak, aby jste nebyli identifikovatelní, za co se při volení přestrojíte, je vaše věc!“
17:19 – nakonec je po několika kolech zvolen vedoucím bratr Bělořitník, takto vystudovaný řezník, který začne tančit odzemek a při něm neustále vykřikuje „a napořád a napořád!“
19:30 – sjezd je přerušen odchodem na večeři, kterou již absolvují všichni bratři a sestry na místní faře a někteří se při večeři ožerou tak, že se už volby místopředsedů nezůčastní a vše je tedy daleko jednodušší.
Na konec sjezdu jsou všichni delegáti upozorněni na to, aby mezi sebou neuzavírali manželské svazky a hlavně aby mezi sebou nesouložili a neplodili děti, jelikož z hlediska příbuzenských svazků na úrovni sester a bratrů by mohlo dojít k degeneraci a tím nakonec k zániku celé křesťanské strany.
Celý sjezd sledoval a postřehy z něho zaznamenal Orel. Bohužel mě nikdo z bratrů a sester nenabídl ani štamprličku slivovice, takoví to jsou lakomci.

Přečíst více