Obec Praha útočí.

Po překonaném odporu katolíka Čunka se akce „Kulový blesk“ rozjíždí plnou parou vpřed, zaměstnaní kapitalističtí dělníci, rolníci a inteligence zasílají Topolánkovi na počest výměny zrádných ministrů petice s kapitalistickými závazky a nezaměstnaní kapitalističtí dělníci, rolníci a inteligence slibují, že se do těchto kapitalistických závazků zapojí ihned , když najdou zaměstnání.
„Jenom co se vrátím z Ruska, ihned výměnu provedu, ale plyn má přednost, s vyměněnými ministry si lidé nezatopí !“ vzkázal Topolánek z Kremlu, odkud opět přicházel mráz, až občané Česka malém začali dostávat omrzliny.
Když tedy Topolánek uspěl se svoji plynovou misí, ihned začal uskutečňovat čtyřsměnu a když se dověděl, že Čunek rezignoval, začal tančit na Jánském vršku tanec Sv. Víta a při tom vykřikoval “ a napořád, a napořád…“
Potom nechal celou vládu , aby utvořila kolo, kolo mlýnské a začal rozpočítávat „en ten týky, čert vyletěl z elektriky, vyletěl z ní bos, natloukl si nos ! Šulínku, proč ses tak blbě postavil, no nedá se nic dělat, vypadni!“
Takhle provedl rozpočítání čtyřikrát a potom mávl rukou, že to zatím stačí. A tak z kola vypadli Řebíček, Čunek, Julínek a Džamila, i když vláda Kazachstánu proti tomu zaslala protestní notu, že si nenechá své občany vyhazovat z vlády Česka.
Čtyři vyhození pak byli vyzvání Topolánkem, aby se neprodleně dostavili do jeho kanceláře a tam pronesli poslední přání, Řebíček si přál, aby jeho firma Viamont se podílela na výstavbě silnic a dálnic bez výběrového řízení do roku 2050, Julínek projevil přání, aby za symbolickou korunu mohl odkoupit od Drymla nemocnici ve Vrchlabí, Džamila si přála, aby byla jmenována čestnou občankou Janova a Čunek si přál, aby se Džamile toto přání odepřelo.
Celou situaci ovšem začala komplikovat frakce modrých brigád z Horní Prdelné, městské části Praha, vedená známým horolezcem Bémem, který jako první v Česku zdolal Milešovku bez budování výškových táborů a bez použití kyslíku.
„My trváme na tom, aby jsme v rekonstruované vládě měli svoje teroristy!“ vzkázal Bém zcela konsternovanému Topolánkovi ,“ máme k dispozici význačné modré teroristické kapacity, které dokáží vyhazovat do vzduchu hnízda opozičních nepřátel a trváme na jejich uplatnění ve funkcích ministrů, jejich jména sice nemají mezinárodní zvuk, jako Bin s Ládinem, ale tím mají větší možnost v utajení provádět podzemní boj proti socanům a komunistům, jestli naše oprávněné požadavky nebudou splněny, občané Horní Prdelné, její městské části Praha budou v každých dalších jakýchkoliv volbách volit novou pravicovou stranu, kterou podporují i Klausovi synové a potom uvidíte!“ nepřestal vyhrožovat Bém, aniž by přesněji specifikoval, co tedy ostatní uvidí, když nebudou splněny jeho požadavky.
„Trhni si nohou Béme!“ vzkázal mu Topolánek“ a běž se raději bavit prvovýstupy na Blaník a Říp, my si tam dosadíme svoje teroristy bez územních nároků a v Praze , jelikož se žije blaze, tak tady nás budou lidé volit až do úplné smrti hladem!“
„Však uvidíme, “ opět viděním zahrozil Bém “ setkáme se u příštích parlamentních voleb a tam se ukáže, kdo z nás !“ suverénně zakončil svoje vyhrožování Bém, aniž by si uvědomil, že ODS i nová teroristická strana modrých komunistů SSO může taky u těchto voleb skončit v propadlišti dějin, no počkáme si na to.

Shnilý skelet vlády.

„Já odcházím!“ procítěně zvolal Čunek, čímž neměl na mysli odcházení od lepé děvy, která má zavřené oči, jako Oldřich Nový, ale přes noc se mu zdály nějaké hrůzostrašné sny a tak se rozhodl odejít z postu ministra pro místní rozkvět českého ráje to napohled.
Celá vláda, v čele s vedoucím vlády Topolánkem vypukla v obrovský jásot a na počest této události byl dokonce nákladem 2 milionů uspořádán obrovský ohňostroj a na americké letadlové lodi „Svobodník Custer“, kotvící v Bráníku, byl uspořádán slavnostní raut, za přítomnosti celé elity NATO.
Ovšem naši stranu MRTPZ tato vládní stěhovací akce, pod názvem „Kulový blesk“, nikterak neoblbla a všichni v naší straně si velice dobře uvědomujeme, že Čunek jako místopředseda vlády a předseda koaliční strany bude i nadále kafrat do soukolí tohoto skřípajícího vozu, kterým bezesporu současná vláda je. Je to taková kosmetická úprava, jak když si nějaká baba místo okurkové ksichtové masky udělá melounovou a nebo dýňovou.
Bursík okamžitě svolal zelenou tiskovou konferenci, na které přednesl politický referát o rekonstrukci vlády a vyvaleným občanům sdělil, že na rekonstrukci vlády již bylo dávno vydáno stavební povolení a zelení jako první byli připraveni na výměnu zkorodovaných součástí vlády a za Džamilu navrhuji soudruha Kocába, který zajistí, že každé zasedání vlády bude zahájeno koncertem Pražského výběru a že když bude třeba, tak se ujme i role zmocněnce pro odsun amerických vojsk z Brd i s celým radarem.
Je pozoruhodné, že ještě včera Topolánek tvrdil, že rekonstrukce vlády je pouze zástupný problém, který je co do důležitosti na 120 místě, přešla noc a najednou je to problém skoro číslo jedna, bez jehož vyřešení by Česko mohlo být další Sodomou i Gomorou dohromady.
Každopádně celá ODS i s koaličními partnery si zhluboka oddechne, že z pozice ministra bude kosmeticky odstraněn jeden z nejzkompromitovanějších zmetků ve vládě posledních pěti let a je předpoklad, že Čunek se s plnou vervou vrhne do víru půtek s romskou menšinou.
Nyní budeme s napětím očekávat, na jakou pozici protlačí zelený mužík Bursík svoji postelovou soukmenovkyni Žako, je docela možné, že bude působit v roli vládního mluvčího při všech demonstracích v Česku.
Je rovněž předpoklad, že další změnou může být výměna kardinála Vlka za Šulínka na postu ministerstva nemocí a chorob, který razantně prosadí poplatky ve všech sférách i mimo zdravotnictví a lidé budou nakonec platit poplatek 30 korun i za vstup do krematoria v rakvi, protože jeho prohlášení, že občané Česka za mrzkých Jidášových 30 stříbrných zradili Česko i s Moravou je naprosto bezprecedentní a Vlka částečně omlouvá to, že toto prohlášení pronesl z hladu, jelikož už několik dní se mu nepodařilo sežrat nějakou babičku.

Darovací smlouvy.

Soukromí lékárníci se obrátili prostřednictvím své lékařské komory na středočeské hejtmanství / tato komora má rozměry 4×5 m/ a její president nutí socanského Rátha, aby s nimi podepsal darovací smlouvu o darovací smlouvě budoucí, na vrácení lékarenských poplatků od chorých občanů, za vyzvedávání léků a přísahal na smrt své matky, že všichni občané do jednoho, jsou připraveni darovat poplatky soukromým lékárníkům i když už mají smrt na jazyku.
Lékárníci svoje oprávněné požadavky zdůvodňují snížením příjmů od pojišťoven a pokud jim nebude vyhověno, v každé lékarně bude obrovská kasička s ohromným nápisem „HLADOVÍM A PROTO NÁM LÉKÁRNÍKŮM PŘISPĚJTE NA PŘEŽITÍ“, dokonce jsou ochotni veřejnosti ukázat své účetnictví, kde nemovitosti a auta, odepsaná do nákladů je přivedly ke ztrátě.
Příznivci modrých komunistů neustále blábolili, že poplatky NEJDOU do kapes lékárníků, ale ony jim do těch kapes opravdu jdou a oblbují veřejnost, že jejich nároky jsou z hlediska rovných podmínek na obohacování oprávněné.
Na příkladu soukromých lékárníků se rozjela lavina darovacích smluv za poplatky, na Rátha se otevřeným dopisem obrátil rovněž president hrobnické komory, který požaduje vrácení poplatků soukromým hrobníkům za uložení mrtvol v márnicích, dále president komory vrátných, kteří žádají o vrácení darovaných poplatků za vpuštěni osob do střežených objektů, dále svaz komunistických majitelů společností s rozumem omezeným, za vrácení darovaných poplatků za každého přijatého, nebo propuštěného zaměstnance.
Je nabíledni, že tuto situaci využijí všichni presidenti různých komor / do akce se zapojil i president z hradu/ a žádosti o vrácení darovaných poplatků se rozšíří po Česku jako epidemie HIV.
O vrácení poplatků na základě darovacích smluv uvažuje rovněž president unie bezdomovců za poplatky za přespání v šachtách teplovodních kanálů.
Všichni pak unisono pohrozili Ráthovi, že pokud nebudou uspokojeni ve svých oprávněných soukromých požadavcích, obrátí se na mezinárodní soudy a dokonce na lampárnu hlavního nádraží v Lánech a Ráth bude platit jako mourovatý.
Ráth všem presidentům mile, hřejivě a lidsky odpověděl rovněž otevřeným dopisem, že otevřené dopisy s presidentskými požadavky na nárok na poplatkové dary, obratem zasílá ministrům koaliční vlády , především pak Šulínkovi, kterému z hrůzy nad komorními poplatky začaly růst vlasy.
Jak tato situace ohledně poplatkových darů dopadne, nám nedokázala vyřešit ani věhlasná vědma Koulovaná, která 5 hodin nepřetržitě čuměla do křišťálové koule a nakonec se z celého problému vykroutila nic neříkajícím výrokem, že absurdity tohoto režimu jsou na síly její křišťálové koule.

Mafián Dryml.

V Českých politických luzích a hájích opět vybouchl další mafiánský případ a to kauza Dryml, který je jedním z výše postavených socanských papalášů. Co se stalo, soudruh Dryml si z neznámých důvodů najal celé jedno městské oddělení soukromých detektivů, takto bývalých členů STB a VB, kteří mu za mrzký peníz měli sehnat kompromitující materiály na jeho spolustranickou kolegyni Orgoníkovou, čili Dryml bral všechna zjištění, kolikrát Orgoníková spala mimo trvalé bydliště, s kým během dne mluvila / to soukromé očka dokázaly rozfázovat na minuty /jakými dopravními prostředky se pohybovala na území Česka, na kolik mužských protějšků se usmála zamilovaným pohledem, zda s někým nehovořila o emigraci a podobné drby.
Jak zjistili novináři naší strany MRTPZ, jednalo se ze strany Drymla o akci „DALÍK 2“, kdy v případě, že by Orgoníková nějakým způsobem ohrozila jeho aktivity ve funkci zástupce hejtmana, ředitele nemocnice, člena senátorského klubu, předsedu asociace východočeských golfistů, presidenta správní rady velkokapacitního vepřína v Rybitví, předsedy dozorčí rady východočekého ČEZU, člena užšího velení socanů v Česku, majitele firmy , obchodující se zbraněmi na blízký východ , tak Dryml by tak zvaným Dalíkovo-Moravovým syndromem donutil Orgoníkovou k přeběhnutí na jeho stranu a tím ke zničení nepřítele bez použití střelné zbraně.
Když celá aféra praskla, tak Dryml nezapřel své mafiánské předky z New Yorské rodiny Corleonů a ihned přešel do protiútoku, kdy so ověsil celým zbrojním materiálem, pistolí počínaje a lehkým kulometem konče / v záloze měl připravené dokonce i dvě miniděla /a začal vyhrožovat celému Česku, že všechny postřílí jak podsvinčata a že má zjištěno, že co Čech, to terorista.
Kupodivu jeho soukmenovci z ČSSD se zachovali přesně podle pokryteckého scénáře velkých stran v Česku po sranda prči v r.1989, kdy jedna velká strana vedle druhé, bez ohledu barvy hovna, které velké strany vytlačí, se snaží tu druhou poplivat tak, že by od ní pes kůrku nevzal. A tak, když socani dostatečně poplivali modré komunisty za STB-áckou akci „Morava útočí“, při které poplivali nejen Moravu, ale celé Česko, v opačném případě, místo toho, aby socani zatočili se svým soukmenovcem Drymlem tak, že by se mu do konce života protáčely panenky jak kocouru Tomovi, tak se snaží celou aféru zatutlat pod koberec zn. Kelim.
A Dryml útočí ještě více jak Morava /ten naštěstí sklapl ocas mezi nohy a zmizel v nenávratnu/
a přirovnává svoji kauzu k Mnichovu, přičemž zřejmě nemá potuchy, kdo byl Daladier a kdo Chamberlein , ačkoliv on sám se chová ještě hůře než Hitler a nedej Bůh,
aby lidé tohoto typu nějakým způsobem veleli českému národu / jeho mafiánství mu přímo čiší z ksichtu / i když podrazáci jeho typu se už k nejvyšším korytům dorvali /Langr, Čunek, Bursík, Dyba , Kočárník, Dlouhý a spousta dalších včetně socanů /.
Pokud si tedy ČSSD s tímto mafiánem neporadí a nepošle ho do pekel i s jeho zbrojním arzenálem, stane tak po boku všech pokryteckých stran, které od sranda prče překračovaly dokonce i pověst červených komunistů, počínaje ODS, přes lidovce, republikany a konče DEU a ODA, které již naštěstí skončily v propadlišti dějin a je na ústavu pro politické vykopávky, aby se zabývaly jejich zločinnou minulostí.

Klause mají za Švejka.

Jistý Tony Barber z nejmenovaného časopisu přirovnal Klause z mnoha „českých hrdinů“ k Švejkovi. Čili upozorňujeme všechny občany, včetně psích útulků, aby si dobře ohlídali svoje psy, protože by se mohlo stát, že by majitel ukradeného psa potkal rotného Topolánka, jak na vodítku venčí psa, ukradeného Klausem.
Já si ovšem myslím, že Švejk oproti Klausovi netrpěl narcisistním syndromem a v podstatě se Haškovi podařilo popsat postavu Švejka, jako “ dobráckého blbce“ , kdežto Klause můžeme popsat jako „chytrého blbce“, čili zde je zásadní rozdíl, společné znaky mají pouze v pochodech, když Švejk , kterému ujel vlak, absolvoval pěšky trasu z Tábora do Českých Budějovic, kdežto Klaus zase, když mu ujede metro, rád pochoduje do Prčic. Švejk je rozdílný také v tom, že bez bázně a hany šel na pomoc císaři pánu, kdežto Klaus by nepomohl nikomu, což se projevilo ke konci existence komunismu, když zbaběle odmítl podpořit Havla. Dalším společným znakem je nemoc nohou, kdy Švejk trpěl dnou a Klaus nemocným kyčlem, rozdíl pak vidím v tom, že v nemocnici Švejka navštívila dokonce kěžna, kdežto Klause akorát Vajgl.
Společným znakem obou může být i skutečnost, že oba obšťastnili cizí ženy v cizím pokoji, Švejk přivedl k orgasmu manželku obchodníka, Klaus zase průvodčí letadel, rozpor zase vidím v tom,
že Švejk dokázal popsat důvody holohlavosti jistého vojenského papaláše, kdežto Klaus dodnes nepochopil, proč má Šulínek hlavu holou jak prasečí koleno.
Dále pokud vím, tak na podporu mobilizace Švejka mu nepsal dopis žádný syn, kdežto Klausovi k veřejnému přečtení na náměstích jeho syn napsal asi dvacet otevřených dopisů, tak že Lívie je nemusela ani pracně rozlepovat.
Oba se ale proslavili nesmrtelnými prohlášeními, Švejk svým zvoláním „na Bělehrad“ a Klaus zase „na Evropskou unii!“
Přesto si myslím, že pan Barber neví, o čem píše, protože Švejk je Švejk a Klaus je Klaus.

Blog nezávislého srandisty, čilého emeritního důchodce Václava Vrány. Jenom zde naleznete komenty bez cenzury v celém Česku ve formě satiry a humoru. Sdílejte s vašimi přáteli. Fandím SPD,