Jak v Kozojedech zametáme.

MOJE KRÉDO:   ŽIVOT JE KRÁTKÝ, SMĚJTE SE, DOKUD JEŠTĚ MÁTE SVOJE ZUBY

vaše profilová fotka

Listina základních práv a svobod

2/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

 Čl. 17

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.:

(3) Cenzura je nepřípustná.

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o sv své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.[4]

Pokud se vám článek líbil, ohodnoťe svůj názor zasláním SMS dle vašeho uvážení. Děkuji

brana (1)

 V nejbližší době hodlám vydat první knihu Komunisti před převratem a to na vlastní náklady, jelikož vydavatelé odmítli mé knihy vydat a označili je za rizikové,jelikož útočím na současný režim a na politické gaunery, čili nezbývá mi, než knihy vydat vlastním nákladem a poté prodávat jako smaizdat, k čemuž poslouží peníze z SMS. Původně  jsem na tomto webu vyvěsil reklamy a tímto děkuji všem, kteří na reklamy klikali, ale američtí soudruzi, kteří byli přes GOOGLE poskytovateli reklam, mě obvinili, že jsem si peníze za klikání naklikal sám a naklikané peníze jednoduše rozkradli a sebrali. No co konečně může člověk čekat od amerických sviní a podrazáků, že ano.

Běžte už všichni Sluníčkáři, Havloidi, komedianti a kavárenští povaleči do prdele se všema stínovýma presidentama Horáčkem počínaje a Halíkem konče

 Fotka uživatele Josef Orel.

 

 

 Upoutávka našeho hospodského Mravence na dobrou baštu.

Po r.1989 se v Česku ujal termín Zametení pod koberec v podstatě jde o to, že za 27 let se v Česku nevyšetřila žádná kauza miliardových podvodů a veškeré vyšetřování bylo stornováno a četníci konstatovali, vyšetřování skončilo, zapomeňte.Čili způsob šetření veškerých zlodějin se dá přirovnat ke šlendriánskému úklidu, kdy se svinstvo na podlaze zamete a poté se místo smetení na lopatku zamete pod koberec a naoko vypadá úklid jako perfektní.A stejné je to i se zlodějskou špínou po hadráku 1989 v Česku, aby se vlk nažrala koza zůstala celá, tak státní represivní aparát pod direktoriátem vládnoucí moči aby umlčel hněv lidu nad zlodějinami začal s velkým humbukem vyšetřovat některé do očí bijící zlodějiny, aby je postupem času v tichosti smetl ze stolu a zametl pod koberec. Samozřejmě vše muselo probíhat v dokonalé sehranosti zkorumpovaných četníků, státních zástupců, soudců a prokurátorů a pokud se například v posledních letexch objevili statečné státní zástupci nebo četníci z UOOZ, tak byli státní močí nemilosrdně umlčeni, buď zrušením příslušného útvaru či odboru a nebo vyhozeni na dlažbu a odejití do civilu. Prostý lid se diví, ale to je tak asi všechno, co může dělat a státní moč si mne svoje špinavé pracky. Jsem přesvědčený, že spousta zkorumpovaných četníků, státních zástupců a soudců by se skvěle uplatnila jak zoměstnanci Technických služeb při úklidu veřejných prostranství měst a vesnic při zametání veškerého svinstva z ulic a náměstí a naopak většina politiků by se zase vyjímala při zametání nádvoří na Mírově nebo ve Valdicích či na Borech, kam po zásluze patří.
Po sranda prči v r.1989 se v Česku začaly dít věci, nad kterými se obyčejným občanům protáčely panenky, převlečení komunisti začali krást takovým fofrem, že občané si začali utahovat opasky a někteří se dokonce tím utahováním přeštípli v pase a dluh Česka narůstal raketovým tempem, až v současnosti dosáhl téměř 2 bilionů, což je suma pro obyčejného smrtelníka nepochopitelná.
Samozřejmě, že vše bylo způsobeno jedinou věcí a to rozkradením všeho movitého i nemovitého majetku bývalými bolševiky, převlečenými doslova přes noc do modrých dresů ODS a pod záštitou kuponové privatizace, která vešla do dějin jako velká privatizační loupež a probíhala za blahovolného dohledu státní moči. Sice se sem tam objevily neslané ba dokonce i nemastné pokusy o použití legislativy proti tomuto nešvaru, ale vše bylo pod kontrolou akce, kterou státní moč nazvala zametání zločinů pod koberec což v reálu znamenalo, že legislativní moč, to jest státní zástupci, soudci a četníci v médiích tak nějak nesměle prohlásili, že zločiny tunelářů budou vyšetřeny a potrestány, ale když se někdo zvědavý po letech zeptal, jak to tedy s šetřením oněch zločinů vypadá, tak ti samí močnáři prohlásili, že nebylo možné prokázat kvůli nedostatku důkazů tunelářům tunelování, ba dokonce nebylo možné prokázat ani úmysl všeobecného rozkrádání majetku již v kapitalistickém vlastnictví a občané to komentovali vždy stejně, zase to bylo zameteno pod koberec.
Proč se jako symbol pro tyto akce použil právě koberec, doposud nikdo kloudně nevysvětlil, ale nám v Kozojedech to nedávalo smysl a proto jsme rozjeli akci, vše pod koberec a začali jsme tuto technologii zahlazování zločinů provádět v praxi a to na obecní úrovni.
Po velkém listopadovém kapitalistickém povstání není v českém pidistátečku dne, aby se neobjevily různé průsery VIP kapitalistů, kteří nevědí, co by už roupama měli dělat, ovšem jejich sviňárny z nudy většinou stojí stát stovky miliard, které se většinou stanou nedohledatelnými a nakonce rutinním konstatováním, že vyšetřování skončilo, zapomeňte, čili přeloženo do krajového dialektu, tož kurva, hen ten pachatel je pořáď neznámý.
Děje se tak na základě v česku velmi oblíbené hry, JÁ NA BRÁCHU, BRÁCHA NA MNEale aby nedošlo k omylu, hráči nejsou v žádném případě jednobuněčná dvojčata, jak by se z názvu dalo předpokládat, ale jedná se o zcela náhodně se setkající lidi, kteří se před svým porodem vůbec neznali, ale kteří se shodou okolností setkali při tunelování státního eráru, ve kterém pak v soudružském a přátelském sepětí spojili síly na rozmnožení svého majetku nelegálním způsobem a přitom je vůbec nesere, že okradli své spoluobčany o daně, které jim byly odtrženy od huby.
A tak, když naše UV strany ZKKAJKČ při svých výjezdních zasedáních v hospodě U kance Ferdy přehodnocovalo už posté za poslední týden svůj volební program, přišel Flaška na geniální nápad, když to dokáže stát, proč by jsme to nedokázali my v Kozojedech a navrhl, aby jsme ve výčepu uvolnili na čestném místě jeden stůl, před kterým by jsme slavnostně položili ustřiženou část Perského koberce, který nám v rámci nadstandartních vztahů darovala Al Kejda a který vlastnoručně utkala jedna z padesáti manželek samotného Ládina.
A každý den by vybraní Kozojedští státní zástupci, obecní zastupitelstvo a představitel represivní moci rotný Kudla prováděli tak zvané smetení veškerých problémů ze stolu, které by Kozojedy za minulý den napadly jak virus HIV a poté ještě zametení tohoto svinstva pod perský koberec u zmíněného stolu, přičemž bývalý partyzán, pod krycím jménem Pancéřová Pěst by při tomto aktu v uniformě horského myslivce vzorně salutoval.
„Vy voli, víte co to bude pro Kozojedy znamenat, že zde bude prakticky nulová trestná činnost, veškeré sviňárny Obecní moci se pěkně smetou ze stolu, zametou pod koberec a po uzavírací době pak hospodský Mravenec veškeré svinstvo z pod koberce smete na lopatku a provede jeho kremaci v kamnech zn. Petra. Kdyby některé svinstvo dobře nehořelo, tak se povoluje Mravencovi pro větší spalitelnost použít těkavé hořlavé látky jako benzin, naftu, LTO a podobně, ale při evidenci by nesměl zaměňovat naftu za LTO, jelikož by pak byla vytunelována Kozojedská pokladna v rámci různé výše DPH na obě komodity,“ hýkal nadšením Flaška a od radosti se pobryndal pivem, že smrděl jak rodinný pivovar.
„No, my jsme se na obecní radě domlouvali, že nejlepší bude se k problémům obce stavět čelem a nikoliv zády, jak to v Česku dělá celostátní moč, ale konečně, je to celkem běžně zajetá praxe v Česku, tak proč ji nevyužít ve prospěch komunální moci a možná budeme deset let po sobě vyhlášení obci Česka a možná i celé Evropy,“ nakonec souhlasil starosta Ing. Papuča.
A tak v rámci českých obcí byla v Kozojededech nastartována zcela ojedinělá akce pod krycím názvem ZA PRÁVNÍ ČISTOTU OBCÍ a ještě tentýž večer hospodský Mravenec instaloval pod plazmovou televizí, upevněnou na stěně masivní dubový stůl, na kterém řezník Jelítko prováděl při prasečí zabijačce u Mravence zabijačkové pochoutky, na stůl dal Mravenec svůj sváteční ubrus po prababičce a na stole byla umístěna cedule, Pozor, stůl rezervovaný pro smetání obecních svinstev, jakékoliv sedání k tomuto stolu je přísně zakázáno a porušení tohoto zákazu bude sankcionováno pokutou až do 50 tisíc jako pořádková pokuta dle přestupkového zákona a vedle stolu pak část peršanu o velikosti 1×1 metr.
Nastal den D, před stolem byla od zdi ke zdi natažena sešitá slavnostní páska  v barvách státní trikolory, kterou darovali bývalí komunisti, kteří si jako jedni z prvních tuto upevnili na klopy svých kabátů hned po sranda prči v r.1989 a vůbec jim nevadilo, že s touto trikolorou vypadali jak nesvéprávní branci, právě odvedení do ODS, k slavnostním aktu bylo rozesláno deset tisíc pozvánek v otevřených dopisech, byl pozván nejvyšší státní zástupce, celé ministerstvo vnitra a spravedlnosti a policejní president, ale tyto pozvánky se asi z těch otevřených dopisů, než došly k adresátům buď vytřepaly a a nebo je někdo ukradl jak suvenýr a tak se k přestřižení pásky dostavil pouze pokladník krajského výboru Romské iniciativy Déžo Kerestéš a místopředseda jedné uliční organizace ODS v okresním městě soudruh Pitvořík. To ovšem na slavnostním aktu nic neubralo  a obecní zastupitelstvo se k aktu dostavilo ve svátečních oblecích, v drtivé většině v těch, ve kterých se ženili a které pak vyjímečně oblékali u příležitosti pohřbů.
Po slavnostním projevu, který procítěně pronesl Ing. Papuča, který ve svém projevu zmínil novou koncepci smetání politických a ekonomických svinstev ze stolu a jejich následné zametení pod koberec a politoval všechny zloděje a lumpy, například Koženého, Krejčíře, Pitra a všechny polistopadové členy vlád za posledních 20 let, kteří by nemuseli pracně emigrovat na vzdálené totalitní ostrůvky po rozkradení státního eráru, korupci, řízení šedé ekonomiky a daňových úniků, ale kteří by i po svých zločinech byli díky smetení jejich kauz ze stolu stále váženými občany Česka, následoval velkolepý raut, při kterém exceloval řezník Jelítko se svými delikatesami, vyrobenými z toulavých psů a koček a z uhynulých králíků po mixomatoze.
„Soudruzi, je vidět že vám to myslí stranicky, nechcete kandidovat do UV ODS a UV ČSSD, takové lidi potřebujeme pro další expanzi našich stran k vedoucí úloze ve společnosti,“ pletli jazykem pokladníci krajských organizací ODS a ČSSD, které na tuto akci delegovaly jejich UV z Jánského vršku a Lihového domu, a oslintávali představitele Kozojedské moci a především kronikáře, starého Flašku, kterému se podařilo sehnat na zachycení tohoto historického počinu v Kozojedech televizní bandu z Občanského Juda, včetně kameramanů.
„Pane Papuča, škyt a jak vlastně bude to smetení předražených obecních zakázek a obecní korupce z toho stolu smetáno, škyt, my by jsme o tom v budoucnu uvažovali taky,“ vyzvídal na starostovi Kozojed starosta družební obce z Kundomína Varlatník.
„Tak to je jednoduché, jakmile hospodský Mravenec otevře hospodu, tak tam napochoduje vybrané smetací družstvo s příslušným spisem plným žalob, ten spis se položí na ten vyčleněný stůl, Mravenec na gramofonu zahraje českou a americkou hymnu, rozvine se Kozojedská vlajka a potom speciálně upraveným smetákem s dlouhou holí se spis smete ze stolu na zem a starý Flaška pak spis zamete  ručním smetáčkem pod odhrnutý koberec, kterým pak spis zakryje, no, chytejte si pak obecní lumpy, když žaloby  na ně a vyšetřování bude pěkně ukryto pod kobercem,“ blekotal silně podnapilý starosta,“ ale nemyslete si, že náš nápad zrealizujete bez smlouvy s námi, samozřejmě že jsme si zaregistrovali autorské právo a pokud by jste s námi neuzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí, že nám  budete platit za autorský nápad, tak vás udáme nejvyššímu a ústavnímu soudu a nepomůže vám žádné zametení žaloby pod koberec,“ upozornil Papuča Varlatníka a po tomto varování se sesunul právě pod ubrus smetacího stolu, kde spokojeně začal chrápat a neprobudily ho ani rány ohňostroje, který před hospodou zorganizoval Janek Pudlíků, který  rozbušky ukradl v nedalekém lomu.
Můžeme kontatovat, že od zavedení smetání a zametání v Kozojedech se v naší obci nevyskytlo ani jedno podezření na rozkrádání obecního rozpočtu a naše obec byla vyhodnocena obcí roku v rámci Schengenského prostoru a dokonce v rámci přestupkového zákona byl obecní rozpočet obohacen o dva miliony korun za půl roku na vybraných pořádkových pokutách od přespolních hostů a řidičů, projíždějících kolem, které zaujal nejčistší stůl ve vyčepu hospody U kance Ferdy a ke kterému se posadili, aniž by respektovali upozornění zákazu usedání ke zmíněnému stolu, přičemž polovinu z těchto pokut jsme použili na zaplacení úhrady za vychlastané pivo při našich denních výjezdních zasedáních v hospodě U kance Ferdy a čestná funkce smetače ze stolu a zametače pod koberec byla svěřena obecnímu bláznovi Íčkovi, který snad byl dokonce kdysi významným ministrem, dokud totálně nezmagořil z pokory při odstoupení z fuknce poslance, jelikož ho nasraní obyvatelé Česka vykroužkovali jak vykastrovaného kohouta a který uvedenou činnost  v hospodě vykonává zcela zdarma za jeden talíř guláše denně.

Vzhledem k tomu, že v Kozojedech je nepřeberné množství lidových spisovatelů a básníků, kteří jsou budoucími adepty na Nobelovu cenu za literaturu, ale ještě nebyli doceněni, tak se realizují krátkými nápisy na hajzlu hospody U kance Ferdy v Kozojedech a proto budeme na těchto stránkách uveřejňovat tyto kulturní vložky v plném znění bez cenzury.
Poslední nápis:
Vzkaz od uklizečky:
Je tady furt nachcáno, minule ukazovali v Občanském Judu,
jak malý Indián holýma rukama zkrotil dospělou anakondu.
Něříkejte mně, že ty vaše ubohé žížalečky
nejste schopni udržet jednou rukou na úzdě!!


Archivace dokladů na ústředí naší strany ZKKAJKČ. Pořádek musí byť.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *