Interviuv s farářem Kropáčkem a něco o Kozomrdech

Soudruzi Kozomrdi, jsme ochotni vám slíbit, že vaše restituce opět schválíme z apomocí vězněných soudurhů z TOP09 na Mírově.

Sen každého řidiče a ještě super sen, odtáhnout AUDI nějakého vládního šmejda.

Vážení přátelé, ANO, blíží se Vánoční svátky, dle mnohých nejkrásnější svátky v roce, všude budou nasvícené vánoční stromy a je jedno, jestli to budou jedle, smrky, duby, Topoly či vysoké jalovce, každý kus bratru za 2999 korun a k tomu dárek zdarma jedna vánoční baňka. No a věřící si doma budou dělat umělý chlév, i když zbytečně, protože celé Česko je jeden velký Augiášův chlív a v něm jesličky, kde bude něco živého, co se narodilo bez početí. Jenomže přátelé pozor, všechno je jinak, pracovníci Ústavu pro studium a zkoumání totalitních režimů zcela nečekaně narazili při svých vykopávkách  v Kozojedech v oblasti lesíka Pičůvka poblíž Flaškovy studánky na základy bývalého chleva, prapraprapraprapra……..předka místního kulaka Kobylky, který v daném místě provozoval farmu na chov mamutů a studenti zmíněného ústavu odkryli i základy praprapramešity,  což po prostudování potvrdilo skutečnost, že ve zmíněném chlevě se narodily jendnobuněčná dvojčata  a to Ježíš a Mohamed a když malý Mohamed podřezal vlastní rodiče, tak je vychovala vlčice. Jediným sporným bodem tohoto úžasného nálezu je fakt, že studenti zmíněného ústavu se dopodud přou o to, kdo je otcem oněch dvojčat, zastupující ministerský předseda kultury Bohmen und Mahren soudruch Herman, který byl posledním presientem onoho debilního ústavu se přiklání k možnosti, že otcem Mohameda a Ježíše byl Lenin zatím co mladí, nadějní ústavní vědci tvrdí, že otcem byl Hitler. Mohamed totiž byl zlý a Ježíš zase hodný a byl to takový pravěký Červenáček, a proto já se přikláním k tézi, že jednobuněčná dvojčata s tak rozdílnými povahovými rysy byly zplozeny dvěma muži a to hromadným znásilněním matky a to pravděpodobně Marxem a Engelsem.  Zato Mohamed byl už po narození tvrdý pedofil a nutkáním testosteronů a když se mu hned po narození postavil ocas, znásilnil z přítomných zvířat, které byly nahloučeny kolem jesliček kozu a proto se Muslimům říká Kozomrdi, ale při znásilnění kozy tuto bránil kanec Ferda, který Mohamedovi ukousl koule a od té doby Kozomrdi nenávidí vepřové.. No a Mohamed pak sesbíral po okolních polnostech balvany a z nich postavil mešitu, ze které každý večer hulákal jako Muezzin a zval veškerou zvěř k motlitbám, tehdy ještě nebyly známy molitební koberečky. Čili křesťanství a Islám mají společné místo vzniku a to pravěké Kozojedy, čili my občané Kozojed vyzýváme všechny muslimské Kozomrdy, aby se modlili směrem ke Kozojedům a nikoliv k Mekce, jelikož Mekku jako posvátné islámské místo si jednoduše Saúdové koupili od UNESCO za petrodolary. Tímto rovněž varuji občany Česka, že může nastat situace, kdy Kozomrdi budou požadovat navrácení lesů, vod a strání, které jim nečekaně znárodnili komunisti a dojde k dalším restitucím, což Česko finančně neunese a zbankrotuje. Konečně katolické restituce budiž varováním pro budoucí generace, že v Česku se nedá věřit nikomu, natož nějakým církvím, všichni jsou nenažraní a o lásce a pravdě jenom žvaní a nic pro ni nedělají.
Jak jistě mnozí zaznamenali při schvalování katolických restitucí Nečasovou bandou, tak Veřejní blbci zase chvíli trucovali, vyhrožovali zmutované vládní Nečasově trojkoale vládním pučem a bezpečnostní technik Bárta dokonce vyhrožoval, že na vládu pošle ozbrojence ze své bezpečnostní agentury s ostře nabitýmy revolvery a to kvůli navrácení nakradeného majetku katolíkům, ale všechno byla jen kouřová clona, v noci snad únavou, snad zvýšenou hladinou testosteronů nakonec zatroubili na ústup a poslušně se vrátili k vládním korytům a nakradené odpustky katolíkům k vrácení odsouhlasili i s odsouzeným lupičem Pekárkem a to tak vehementně, že některé Veverky dokonce pro vrácení hlasovaly i pětkrát a Bárta prohlásil, že by pro hlasoval i z basy na Mírově a Veřejní papaláši objasnili svůj obrat o 620 stupňů tím, že je zlomilo noční jednání se soudruhem Nečasem, který jim slíbil na svoji svazáckou čest, že peníze na restituce soudruh Kalousek najde v byrokratické sféře a že se vyplacení katolíků nedotkne důchodů a obyčejných lidí. Tak to mě opravdu rozesmálo, protože tito pravicoví zloději dneska něco slíbí a zítra zapřou i nos mezi očima a nebo ptáka i s varlatama mezi nohama a to i v případě, že tyto sliby jsou stvrzeny slibem kapitalistického pionýra. Už to vidím, jak za 5let nějaký nový, zmutovaný Kalousek opět posílá lidem složenku na půl milionu, protože ve státní kase se bude prohánět jenom vítr a myši a opět se najdou blbci, kteří budou slibovat, že budou šetřit, až se jim bude z jejich osobních účtů kouřit, zatím co kardinálové a biskupové budou pořádat katolické mejdany s mladými biřmovanci za zrestituované miliardy.
Každý na věc můžeme mít jiný názor, já tvrdím, že katolická církev jsou stejní lumpové, jako všechny totalitní režimy, fašismem počinaje, přes komunismus a kapitalismem konče. Jejich hromadění majetku předcházely vraždy desetitisíců neposlušných oveček a pokud ovečka byla i poslušná, ale majetek se katolickým papalášům zalíbil, tak poslušnost byla stejně k hovnu, protože se vždycky našel důvod, jak nepohodlného majitele upálit, viž třeba známý katolický tunelář Boblig na Šumpersku, ale ten byl proti Španělským katolíkům naprostý žabař, jelikož ti v 11.století dokázali upálit desetitisíce oveček a dokonce se má za to, že ani k počítání upálených oveček nedocházelo.
Konečně to, co byli a jsou katolíci zač, svědčí historie a příklad papeže Borgii, ale mezi námi, nejde jen o katolíky, jsou i jiné, ještě horší sekty, prostě jakákoliv víra, pokud je zneužita, vede k fanatismu a končí terorismem.
Čili když se katolíci s celým UV strany lidové mohou těšit na vrácené prebendy, zašli jsme do Kundomína za farářem Kropáčkem a před nedělní mší jsme mu položili několik otázek, jak se na vrácení majetku těší a tajně jsme doufali, že když už budou katolíci tak bohatí, tak nás farář Kropáček pozve po mši na oběd a to na pečenou husu se zelím, ale k tomu nedošlo a byli jsme rádi, že jsme si u místního bufetu mohli dát utopence, prostě boháči vždycky byli, jsou a budou nesmírně lakomí.
„Soudruhu faráři, co všechno bude požadovat Kundomínská arcidiecéze k vrácení a jak to ovlivní život obyčejných Kundomíňanů a na které zahraniční katolické účty si necháte poslat restituovanou hotovost, doporučujeme Panenské ostrovy, tam už to mají tuneláři soudruhem Dlouhým prověřené ke své spokojenosti?“
„Tak to máte tak, komunisti nám znárodnili všechno, co mělo nějakou katolickou cenu, dokonce i kropičku pro křtění a oplatky, které dávám do huby věřícím ovečkám zadarmo, no neotevřete hubu, když je to zadarmo, že ano. Kostelníkovi zabavili kasičku, do které vybírá drobné od věřících během mše a zařadili ji do kostelních investic a museli jsme na ni provádět odpis ZP, ovšem na druhé straně musím přiznat, že nejvíce kostelních památek, sochami svatých počínaje a vzácnou, vyřezávanou kazatelnou konče, nerozkradli komunisti, ale zloději po sranda prči. Naštěstí mešní víno v zásobách během znárodnění nebylo a já jsem na celou dobu totality vyhlásil v Kundomíně katolickou prohibici a katolickým ožralcům  jsem doporučil, aby se ožrali po mši v hospodě U kance Ferdy za svoje.
Jinak jsem soudruhům, kteří budou mít na starosti vrácení našeho majetku předal soupis všeho, co budeme nárokovat, především se jedná o lesy a to remízek Pičůvka i s drobnou zvěří, takže až bude náš, tak žádné sexuální orgie se v lesíku pořádat nebudou, dále 150 hektarů polností po bývalém JZD včetně požární nádrže uprostřed návsi a samozřejmě 10 milionů v katolických na stole v hotovosti. Život Kundomíňanů to nijak neovlivní, akorát zřejmě dojde ke zvýšení DPH na všechno, protože stát bude navrácením majetku krvácet, jak prostřílený zajíc.“
„A pane faráři, kdo bude ty vrácené církevní polnosti obhospodařovat, vy máte mezi katolíky studované hnojaře a nebo se kostelník Plotek stane rostlinářem i živočichářem v jedné osobě, ale je to opilec, aby nakonce vrácené polnosti neprochlastal a vaše soudružka domácí zase hraje na hracích automatech a víte soudruhu faráři, že si vás jako traktoristu rovněž neumíme představit a co soudruzi Muslimové, ti se o lesík Pičůvka taky budou hlásit a  ti se s vámi katolíky srát nebudou, ti vás podřežou ako prasce.“
„Tak na obdělávání polí vyhlásíme výběrové řízení, nezaměstnaných hnojařů je v Kundomíně nadbytek, když jim slíbíme katolické jednotky  a jako bonus měsíčně k výplatě pět litrů mešního vína a balík oplatků pro děcka, tak o pracovní síly se nebojím, škoda, že starý Flaška je katolíkům nepřátelsky nakloněn, pry jsme ještě větší zloději jak komunisti, nevím kde na to přišel, neznaboh jeden, ale jako ošetřovatel vepřů byl nejlepší v kraji a určitě budeme chtít v budoucnosti chovat vepře, no, asi přijmeme k vepřům bývalého podnikatele Srpka, co mu exekutoři zabavili s.r.o s vrátným i kotelníkem a nebo najmeme jako ošetřovatele vepřů některé muslimské migranty.“
„A co vzácné sochy, obrazy a jiné katolické historické památky, které se během budování vyspělého kapitalismu z kostela ztratily, kdo vám je vrátí, když ty už jsou zřejmě u sběratelů za hranicemi všedních dní, v tom případě budete rovněž požadovat náhradu po státu?“
„Tak o tom se ještě poradíme na výjezdním zasedání farářů z celého kraje na faře v Horní Prdelné, kde bude pravděpodobně hostem i sám papež, ale nevím, co sakra dělala bezpečnostní agentura ABL, když nedokázala  ohlídat kostelní památky a dokonce jejich velitel Bárta ještě byl proti vrácení toho, co nám patří, ale tady asi Kalouska nepřesvědčíme a určitě nám řekne, ať si nasereme.“
„Tak já vám to soudruhu faráři prozradím, co dělaly bezpečnostní agentury, hlídaly nakradený majetek převlečeným komunistům po privatizaci, proto tak zbohatly na nějaké církevní památky z vysoka sraly. A soudruhu faráři, myslíte si, že po takovém náhlém zbohatnutí se budou ke katolíkům hlasit hromadně tisíce nových katolíků, když ucítí kořist, vždycky platilo, že kde se objeví majetek, tak tam vždycky jako první pádí všichni všehoschopní gauneři, však jste to viděli v Kundomíně, ti největší komunističtí kariéristé se jako první stali členy ODS po sranda prči.“
„Tak  my nejsme ODS, my budeme pečlivě nové katolíky lustrovat a pro přijetí do strany lidové budeme požadovat pro jednoho zájemce deset ručitelů, kteří budou za nově přijatého člena ručit svým majetkem. A žádný nový katolík, ani člen KDU-ČSL, dokonce ani předsedové vesnické katolické buňky, nebude mít po 10 let k nově nabytému majetku přístup a teprve, když svými katolickým příspěvky přesáhne stotisícovou kvotu, tak bude jako člen správní katolické rady rozhodovat o katolických investicích do budoucna a my faráři se zřejmě staneme presidenty kostelních správních rad v příslušných diecézích.“
„No kurva, to zas přibude v Česku presidentů a dokonce i bez přímé volby!“ vyklouzlo nám nechtěně z huby a farář Kropáček se pokřižoval a na místě nám udělil rozhřešení, když se po interviuv pomodlíme 150 Otčenášů.
Tak že uvidíme příští rok, až dojde ke střetu katolíků s Kozomrdama, kteří budou po celém Česku vypalovat kostely a vyhazovat do vzduchu fary i s farářama, co vlastně budeme na konci roku slavit.kreslený vtip

Ano, každý se musí umět postarat sám o sebe!


Předvoj Kozomrdů usiluje v Králíkách založit osadu s názvem Muslimice.

You may also like

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *