Fašank v Kozojedech.

 Že by šlo o tunel Blanka?

 Tak co by si stařík aspoň na vánoce nevyrazil z kopýtka, že ano!

Jo, jo, ti parchanti po volbách rychle vylézají voličům z řiti!

Tož lapíme tak kolem stola v hospodě U kanca Ferdy, hospodský Mravenec i přes vyžraný bachor sa mistrně protahuje uzunkýma skulinama mezi hosťama jak užovka v posledním stádiu bulímie, bo šeci, co do hodpody chodíme máme vyžrané břuchy jak  továrníci, enem nám strčiť do huby dútník a vypadali by sme jak Rotšildi na dovolenej na Valašsku, ale bo sa nám naše břuchy nevlezů pod stůl, tož musíme lapěť dva metry od stola a najvyžranější člen našéj strany Kobylka má eště před sebjů druhú seslu, aby si na ňu mohl břuch podložiť.
Tož dyž zme rozebrali baby, fotbal horskéj ligy a celkový zdravotní stav ludí z Kozojed, tož zme sa shodli na tym, že musíme pro ludi cosik zrobiť, aby zme ich psychycky podpořili.
„Zrobíme fašank,“ búchnul pěsťů do stola sůčasný obecní hejtman ing. Papuča a šeci zme uznalo pokývali lebeňama, bo Papuču zme uctívali, jak černoprdelníci papeža.
„Co je to fašank?“ optál sa hlúpo mladý komunista Piliňák a usrknul si jakési žlutéj sračky, bo byl jediný, kerý mohl s nama seděť jako abstinent.
„Bože ty si baran Piliňáku, to sa ani nedivím, že si v Česku jediný komunista, kerý nezprivatizoval ani dřevěný hajzl nad hnojem, to je přeca Masopust, no já vím, že vy komunisti ste dřívavejc slavili enem jakési revoluční kraviny, vyřvávali zte cosik o tym, jak železnýma pěsťama rozmlátíte imperialistom rypáky, ale na to zapomeň, dnes je jiná doba“ dal Piliňákovi štulec do zad starý Flaška, až sa Piliňák začal dusiť a modrať.
„Tož první mosíme po dědině vylepiť hen ty bylbordy, dneskaj si bez reklamy nikdo nevytře ani řiť, já to eště nechám vyhlásiť rozhlasem a každý z nás to eště osobně vyřídí šeckým svojím příbuzným, tož potym možeme zahájiť tu organizacu teho fašanka, ze Smetany nemusíme měť strach, že nám ty bylbordy počmárá tykadlama, protože tam žádný čurák jak Íčko nebude,“ rozhodl rychtář Papuča a s tým zme sa rozešli a navzájem zme si slubili, že do teho masopusta, nikdo z nás nevynechá ani jeden deň v hospodě, kde zme zrobili fašankový štáb, aby zme sa informovali o přípravách a jako spojku mezi náma šeckýma sme hneď v prvním kole zvolili rotného Kudlu.
„Pozor, pozor, důležité hlášení, šeckým občanom, jak z horního konca, tak s dolního konca dědiny sa dává na vědomí, že před popeleční středů bude v sobotu v Kozojedoch Masopust, pro pamětníky fašank. Obecní úředníci šeckým zkazujů, že bude súťaž o najlepší masku, ti, co su škaredí od narození, sa maskovať nemusíja, dalej bude súťaž o najlepší pohoštění, o najsilnější gořalku a o teho, kdo bude mněť najdelší výdrž a posere sa jako poslední. Po skončení průvoda bude v hospodě U Kanca Ferdy taneční zábava, k poslechu a tanci bude hráť Kundomíňanka. Šecky srdečně zvů pořadatelé,“ začal ze šeckých dvuch amplionů v dědině krákorať Papuča a hneď po rozhlášení téjto mimořádnéj události, sa žačaly v Kozojedoch hromadiť krůžky Kozojeďanů, aby rozebrali tak důležitú událosť.
„Paní Kobylková, za jakú masku sa budete vydávať?“ byla ve frontě u Řezníka Jelítka zvědavá Vrbičková.
„Tož já půjdu za chlapa a můj chlap zasej za babu, to sa pry traduje už za první republiky, ale nesmíme si nechať šahať mezi nohy, bo můj chlap má ptáka jak hen ten bajzbolový klacek a  tož to by každý hneď poznál, že do baby má tak daleko, jak tady Jelítko do veterinářa,“ začala sa chvástať Kobylková.
„Stará Blažková sa pry chce maskovať za Kabrhelovů a stará Splašková zaséj za tu Pýčovů z teho Lidemu,“ nevydržala držať jazyk za zubama Větvičková, aj dyž to obuma babám slubila na smrť svojich děcek a dokonca před křížem na zdi.
„A čuly zte ženské, že kostelník Plotek bude maskovaný za Papeža a farář Kropáček zaséj za pedofila, tož to bude dvojica k pohledání,“ drbaly baby, až na ně musel Jelítko zařvať, že si kvůli nim nebude za pultem honiť ptáka neviditelnů paprčů hen teho trha, než sa baby vykecajů.
“ No, no, jenom sa pane Jelítko neposerte, stejně tady kupujeme enem my, to bylo keců, že zlikvidujete Tesco a Lídl do jedného měsíca a za co  půjdete vy,“ shrkly sa baby na řezníka, jak roj kobylek.
„Vy by zte mohl iť za prasacko, dyť ste vyžraný skoro jak můj chlap a u první chalupy by vás nekdo praštil pantokem a konečně by zme tady měli slušnějšího řezníka, který nepodváďá!“
„Bože baby , vy zte blbé, jak daleko vidíte, vy si myslíte, že dneskaj najdete nejakého blba, který by byl poctivý, tož to je to samé, jak kdyby zte sa chtěly vdať za princa na bílém koňovi, furt sa o něm kecá, ale nikdy ho nikde neviděl,“
Dva dni před fašankem zme v hospodě spokojeno konstatovali, že přípravy sú v plném prúdu a nehrozíja žádné zádrhele, eště zme si mezi sebe pozvali kapelníka Kundomíňánky Žloutka, aby zme ho varovali před tým, že na bále v žádném případě nemože  jeho kapela břáňať skladby od Beatles, bo staré baby a dědky by zme nestačili vynášať ven do sanitek s infarktem a dyž půjdů ti jeho hudebníci v průvodě, tož aby ich nenapadlo hráť českú, americkú a ruskú hymnu, bo by mohli dostať po čuni. Tož Žloutek přísahal, že ti jeho trumpači nejsů žádní blbci, ze půl hodiny sa ožrál jak carský důstojník, spadl pod stůl a tam si v komatu prozpěvoval Měsíčku na nebi vysokém.
„Šecky staré domácí zvířacka, keré sú těsně před smrťů a nebo bude u nich podezření na vteklinu či prasečí chřipku pozabíjajte a maškary to sežerů a eště sa budů oblizovať, šak po litroch gořalky hovno poznajů,“ upozonil šecky Papuča.
„No šak já už sa chystám, že toho svojého capa umlátím k mrti už pět roků, smrdí fakt jak cap a už je skoro slepý a na koze už by sa ani neudržál, natož aby si švihnul, tož ho klepnu a udělám z něho klobásy, to sa masky užerů k smrti,“  radoval sa starý Vrzník, že má důvod konečně sa zbaviť capa.
Kobylka slubil, že zabije dvě prasacka, bo má podezření, že majů červenku, Prdelník sa přiznal,  že jeho mycáci majú asi vzteklinu  a nakonec zme zistili, že každý chová nejaké neužitečné domácí zvířacko a že fašank je výborný důvod,. jak sa ich zbaviť.
„Toléj žrádla na fašanku jak budeme měť my, nemívajů ani v tých přírodopisných oblasťoch a ty architekte, bo máš cukrovku a nemožeš toléj chlastať, tož budeš tahať taký malý žebřiňák místo krávy, do kerého ti ludé budu dávať kořalku a iné dobroty a ty potym budeme konzumovať při našich výjezdních grémiách téj našej vládní strany tady v hospodě, dyby ten vůz tahal nekdo iný, tož už po pětich zastávkách by sa s ním vyvrátil do škarpy, ale to ti říkám, dyž budeš viděť, že chce nekdo skrbliť, tož tvrdo na něho, hneď ho označ za lakomca a že to povíš celéj dědině, na to su ludé hákliví, každý sa bude chtěť predvésť a určitě ti do voza nacpů aj zásoby poslední záchrany,  hlavně u tych, co sa předváďajů, že na šecko majů, takých potym, dyž na ně přiletíja po fašanku exekutoři, není co lutovať,“ uděloval poslední pokyny hejtman a s tým zme sa rozprchli.
V sobotu ráno bylo zima jak na Sibiřu, tož zme narychlo zhromáždili masky, ani zme nekontrolovali, kdo je za keho a hneď zme ich poslali na pochod, aby zme co najdřív začali lopať proti téj zasranéj zimě slivovicu, Kunodmíňance zamrzly šecky nástroje a tak bylo slyšať akoráť ozembuch, enomže hneď u prvníhpo baráka došlo k nepříjemnéj události, bývalý komunista a potym neúspěšný podnikatel Srpek sa převlékl za Kalúska a domácí, jak ho zmerčil, tož vběhl do  chléva pro lopatu a začal ho mydliť po lebeni hlava nehlava, až Srpkovi praskla jeho maska Kalouskova ksichtu z pryskyřice, tak že vypadal jak Bakala těsně po porodu a přitom řval, až mu žily nabíhaly na krku jak provaze “ ty chemický hajlze, ty máš odvahu
přiíť k mojemu baráku, dyž ňa čeká důchod až v 90 rokoch a chceš aj daň z hovna, tu máš,“ a dyby zme ho nezvázali, tož Srpka, alias Kalúska umlátil tú lopatů k smrti.
„Kdo je eště převlečený za nejakého kapitalistického zmrda, tož hneď sa táhněte dom převlécť, třeba za muchomůrku zelenů, nebo za rudého jestřába, to je jedno, ale už tady nechcu žádný mord,“ začal vyřvávať Papuča, kerý měl nad fašankem záštitu, tož sa z průvoda rychlo oddělili eště masky Pýčová, Klaus, Nečas a Němcová a zbyl po nich enem smrad a blahořečili zme Piliňákovi, že nakonec ukecál šecky komunisty v Kozojedech, bo ti chtěli jíť v maskách šeckých českých presidentů od Bíléj hory.
Potym už nic nebránilo veselí, u desátého baráka, když už celý průvod vylopal aspoň sud slivovice, tak bylo šeckým jedno, co žrali, hlavně že šeci viděli jak ostříží, což znamenalo, že nechlastajů metanol, ožralí byli aj hostitelé a nekeří viděli dvojmo aj trojmo a tak nebylo divu, že dyž starý Baran nésl maskám na tácku slivovicu, tož radostno vykřikoval, „podívajme sa, koléj Sudetských Němců sa tu nasralo, tož vitajte“  a pokaď bylo žrádlo zkažené, tož to stejně šeci vyblujů postupně a potupně a nekeří slabší jedinci aj pětkráť.
No a ke konci průvoda už sa ani nevědělo, kdo je hostitel a kdo hostěný, dyž sa průvod zastavil o domečku důchodca Mrkvičky, kerý byl jako vdovec už tak nadržaný tyma testosteronama, že dyž uviděl v zástupu masku kurvy, tož ju začal naháňať kolem baráčka a přitom vykřikoval, “ dyž ně podržíš, dám ti dva důchody!“ a dyž sa potym zistilo, že za kurvu byl maskovaný starý Vrzník, tož ten sa nám potym přiznal, že měl plůce až v krku a že by nevěřil, když je starý mamlas nadržaný, koléj má výdrže, bo ho honíl kolem domku půl hodiny a nakonec mu dokonca sluboval aj půl domečku a svojého jediného barana za ženicha.
Kapelník Žloutek odvedl svoju kapelu do hospody, aby jim rozmrzly trubky, architekt Josef už požádal Janka Pudlíkového, aby mu pomohl táhnúť minižebřiňák, bo nekeré pochutiny už mu vypadávaly přes žebřiny,  no potym, co průvod masek přešél celů dědinu, tož vypadal zdecimovaně jak sedláci u Chlumca, enem ten, co byl převlečený za Jana Žižku z Trocnova, vypadál pořáď střízlivě, aj dyž mekotál cosik o tym, že bude nutné vypustiť kačák na návsi a vysušiť ho plenama, jak při bitvě u Sudoměře a celý parlament sa utopí v bahně.
Večer před bálem až nebylo třeba sa ani odmaskovávať, bo šeci měli masky pobluté a tak ich odhazovali do škarpy, muchomůrka zelená, alias stará Švidravá měla na nohách enem pochvy smrti, Smrťák byl bez kosy a kosti měl načmárané enem po kule, protože do košule si nablul, medvěd měl akoráť na krku medvědí tlamu, bo sa sice nepoblul, ale byl enem v trenýrkách, bo sa posrál a z kapse mu trčál ocas, Vodník měl sice mokré gatě, ale to proto, že sa už třikráť pochcal a byl celý zelený enem proto, že mu bylo špatně, tož sa akoráť odmaskoval Jan Žižka, za kerého byla převlečená mladá Pupečníková, o keré sa tvrdí, že aj dyby vypila cisterňu Okeny, tož je to pro ňu enem takové olíznutí kapky, ale zistilo sa, proč byla za Žižku a měla přes oko pásku, bo na tym oku měla monokl  o velikosti amerického dolara, bo ju deň předtým zmlátil její chlap, bo mu vypila poslední litr slivovice, kerů měl ukrytů v septiku.
A tak večer v hospodě na masopustní zábavě Kozojeďané tančili, jak kdyby byli pokropení živú vodů, starý Flaška by z fleku mohl sútěžiť v seriálu Latś Dance, Kundomíňanka břáňala o sto šest už podesáté Chalúpky pod horama, co sa to stalo s váma…, kapelník Žloutek, kerý byl eště přiožraly z minula enem mával taktovků, jak dyby odháňal komáry a vlastně dirigoval áriu z opery Žral bych, ale nemám co, šeci sa u stolů dohadovali, kdo měl najlepší pohoštění, kdo měl najpálivější slivovicu, kdo měl nejlepší kořeněné klobásky a kerá maska byla najsrandovnější, tož šeci sa shodli, že najsrandovnější maska byl posraný medvěd, kerý smrděl eště vjacej, jak Tchoř z ODS.
„Tož jak chutnaly klobásky?“ vyzvídal starý Vrzník po Mucomůrce zelené.
„Tož výborné strýcu, dobře kořeněné, majoránky tam bylo tak akoráť, česneku tam bylo krdel, aj kmín tam byl cítíť, tož esli vám eště zbyly, tož kúpím,“ švitořila Muchomůrka zelená a bylo vidět, jak ji kapajů sliny s kútka huby, aniž by tušila, že klobásky byly ze starého capa.
No a dyž sa vyhodnotily šecky sútěže, najlepším hostitelom sa stal Prdelník, kerý měl pikantní žabí stehýnka ze Skokana modrého ze svého chovu v restituovaném močálu, najlepší slivovicu měl podla hodnotitelů mladý Kunda, najvětší výdrž Jan Žižka, alias mladá Pupečníková, tož sa strhla hromadná bitka, šeci řvali, jak dyby ich na nože brali, že najlepší žrádlo měl ten a ten, že Kunda pálí slivovicu ze zhnilých zemáků, až dyž starý Flaška vyhodil najvětší rváče proskleným oknem, tož sa šecko zklidnilo a šeci sa bavili až do rána, jak najlepší súsedé, keří by sa klidně aj ojeli, jak sa majú celý život rádi.
Tož povédl sa nám ten fašank, enem co je pravda, architekt Josef zagarážoval žebřiňák ve sklepě hospody a to by ste nevěřili, žrali zme si jak lordi vjacéj jak dva měsíce, ludé  na dva dni zapoměli na ten bordel, co v Česku řádí aj s prasečím morem, Mravenec vydělál tolik, jak kasina v Las Vegas za týdeň, kupodivu ani nebylo třeba volať rychlú záchranku, bo šeci sa z teho do rána zpamatovali, enem farář Kropáček měl zvalchované záda, bo ho stará Prdlavcová seřezala potěhem a řvala při tym, “ ty úchýláku, já ti dám jebať nezletilé cérky, eště sa tu ukážeš a teho ptáka ti uřežu aj s kulama“ bo ten blbec z radosti nad restitucama opravdu byl v masce za pedofila.
No a starý Flaška jako kronikář Kozojed šecko zapsal husím brkem do kroniky a budúcí svišti budů hrdí na svoje předky, jak sa dokázali krásno pobaviť.
A najlepší nakonec, Papuča prozradil, že na příští fašank přijede aj delegaca z družební dědiny Mochitos  z Kolumbie aj s tamním drogovým hejtmanem a dovezů nám půl metráka kokainu, tož to bude tolej srandy, že nám to budů záviděť aj voli z Horní Prdelnéj.

Bože ten Klaus nadělál ale paseku.

Tak to se nám běžně stává i v Kozojedech, ale aby zme kvůli tomu otravovali doktory, tak to nás eště nenapadlo


Policejní komando rozehnalo hlouček chodců před nádražím, v jehož středuseděl jakýsi děda na schodech a pohazoval si v dlani dvoukorunou.
„Co to tu vyvádíte dědku za provokaci!“ – zahřímal ohvězdičkovaný velitel.
„Jakoupak provokaci? Já si jen vzpomínám, že za tuhletu dvoukorunu jsemza 1. republiky koupil 20 dkg salámu, za minulého režimu 2 housky amlíko a teď přemýšlím kde sehnat ještě 3 koruny abych se mohl jít vysrat.“

Ministr Blažek – úderník, zralý na Řád práce, dělá na 950% !!!
Náš ministr spravedlnosti Pavel Blažek je velmi schopný človíček; jak jen to může všechno stihnout?
Blažek: Návod jak vydělat pořádný prachy:  
 1. Dozorčí rada – Nadační fond – občané Brnu střed – v likvidaci,
 2. Horeso s.r.o. – v likvidaci,
 3. MINAS a.s. – v konkurzu,
 4. Brněnské vodovody a kanalizace a.s. – člen představenstva,
 5. Teplárny Brno a.s. – člen dozorčí rady,
 6. Spalovna komunálního odpadu Brno a.s. – člen dozorčí rady,
 7. Jižní centrum Brno a.s. – člen představenstva,
 8. Brněnské komunikace a.s. – člen dozorčí rady,
 9. Lesy města Brna as. – člen dozorčí rady,
 10. Pohřební a hřbitovní služby města Brna a.s. – člen dozorčí rady,
 11. SOFTIR a.s. – člen dozorčí rady,
 12. Panelárna St. Město a.s. – člen dozorčí rady,
 13. Víno Marcinčák, a.s. – člen představenstva,
 14. DŘEVMAT s.r.o. – společník,
 15. Libiczek s.r.o. – společník
 16. EXPON s.r.o. – společník….
Tomu se říká manažer – je muž na svém místě!
Jen chudák jestli si je schopen zapamatovat, kde všude pracuje a z čeho mu putují příjmy… 
Navíc zastupitel Macek upozornil na to, že manželka nového ministra získala od městské části Brno-střed
za dobu jeho působení ve funkci radního exekuční zakázky za miliony korun!!!      
Tak proto ve svých „vystoupeních“ plácá takový hovadiny. Nemůže si totiž kolikrát vzpomenout,
jestli mluví za ministerstvo, pohřební ústav, spalovnu komunálního odpadu nebo, že by byl v lese???
JAK PAK MÁ VĚDĚT NĚCO O UDĚLENÉ AMNESTII !!!

You may also like

2 komentáře

  1. Mohl by jsi mi Anonyme, když už jsi tak zbabělý, že se schováváš za anonymní bláboly, tak nějak mile, hřejivě a pidsky vyvětlit, proč tedy ty bláboly čteš, pokud ne, tak si vyser oko.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *