Dříve a nyní.

Beze slov.
.

Naďová při přijímacím řízením na úřadu vlády.

MOTTO:
„Vidím zemi velikou, nad ní hvězda pěticípá a pod ní český národ chcípá !“ , jenom konstatuji, že my Češi lezeme do zadku každé velmoci, která si umane na český prostor, nejdříve sovětský vzor a teď americký vzor. Čili slova kněžny Libuše si nyní převeďte na americké hvězdy, jelikož přebíráme různé ekonomické excese od Ameriky, ale bez tamních fungujících zákonů a v tom je zakopaný pes, ba řekl bych, přímo celý psí útulek.Tak jsem se rozhodl, že se pokusím porovnat nemožné, jelikož na různých debatách neustále sleduji boje na dlouhé nože dvou společenských táborů rozděleného českého obyvatelstva. Jedni podporují hypotézu, že za  komunistů bylo líp (je ale nutné rozlišit dva rozdílné pojmy, komunismus ve své teoretické podstatě nikdy neexistoval, byl to socialismus, čili něco, co nebylo přesně definovatelné) a druhý tábor fanatiků zase tvrdí, že v dnešní době se máme jak na zámku a údajně celý národ se modlí, aby to co nejdéle vydrželo. No modlit se můžou, ale doba trvání tohoto rovněž těžko definovatelného společenského systému je bez záruky, jenom to ale potvrzuje pravidlo, že Češi sebou ve své historii vždycky třískali z extrému do extrému a nikdy nebyli jednotní a pokud ano, tak ta jednota trvala maximálně týden, nebo jedno odpoledne. Čili minulý režim byl jistý experiment sociálního zabezpečení, ale bez toho, aby lidi motivoval k zaklínací formulce MÁ DÁTI-DAL. Současný režim je zase neúspěšná patlanina otrokářsrtví a feudalismu, tvářícího se jako vyspělý kapitalismus, ale do toho má hoooodně daleko. Co mě na počátku budování tohoto společenského paskvilu nejvíce vytáčelo, bylo tvrzení převlečených bolševických gaunerů, že s fungováním kapitalismu jsme neměli zkušenosti, což byla největší a nejsprostší lež z tlam Klause a jeho bandy, najet na fungující plynulé tržní hospodářství mohla být otázka dvou let, stačilo jenom využít nabídky západních ekonomik a použít jejich staletími ověřenou legislativu k najetí fungujícího trhu a soukromého podnikání, zastřešeného zákony, ověřenými v USA, Anglii, Francii, severských zemích a podobně. To minulý režim  neměl ověřené působení fungování napodobeniny komunismu kde získat, protože Rusko přešlo téměř přes noc z feudalismu a konstituce do komunistické teorie a nikdo nevěděl, co to s lidmi udělá, bohužel nikdo nepočítal s lidskými vlastnostmi, jako je chamtivost, závist a další, které ideály Marxismu-Leninismu dehonestují na úroveň vztahů pasáků a kurev na E55. 
Já tvrdím jedno, každý systém má svoje klady a zápory, bohužel mimo účelového odmítnutí pomoci západních ekonomik, což byla neodpustitelná chyba převlečených bolševiků další chyba byla, že v revolučním nadšení zcela zaslepených pitomců na náměstích se zapomělo, že ráno je mnoudřejší večera a jelo se pouze na vlně večera, aniž by si někdo vzpoměl, že byly i některé dobré myšlenky minulého režimu, které při dobré vůli mohly být zakomponovány do změny společnosti po listopadu 1989. Já jsem už v mnoha článcích avízoval skutečnost, že pokud na světě kdekoliv dojde ke změně režimu a že k tomu dochází hodně často, čili to uakzuje na to, že vlastně žádný systém není dokonalý a systém se mění podle toho, kdo se pučem, revolucí, či legálně volbama dostane k moči( asi jste si všimli, že nepoužívám slovo moc, ale jeho pejorativní pojem moč, címž chci naznačit, že jakoukoliv moc považuji za horší produkt než jsou chcanky) a vždy je to nachlup stejné, k moči se vždycky dorvou ti největší gauneři a pokrytci, bezcharakterní hovada a než se slušná většina obyvatel dotčeného teritoria vzpamatuje, tak tito hajzlové už ovládají všechny zákonodárné ústavy a diktují si společenské podmínky účelově nastavené jejich zájmům. A tak to bylo i v r.1989, první co gauneři, kteří se dorvali jako první k plným korytům zavedli, byla obrovská, zřejmě dlouhodobě pečlivě připravovaná kampaň, využít společenské hysterie k holocaustu komunistů, ale kdyby lidé neměli oči zaslepené dezinformačním a revolučním fanatismem, šikovně živeným STB, tak by okamžitě viděli, kdyby se pozorně rozhlédli kolem sebe, že tu hysterii řídí ti největší kariérističtí bolševici minulého režimu. Zde se trochu pozastavím a zkusím se  bez emocí podívat na systém vládnutí komunistů. Nebudu se zdržovat rozebíráním historie, vzniku východoevropského bloku po válce, to už tady bylo rozebráno tisíckrát, prostě stal se fakt, který nešlo bez vojenského řešení změnit a každý kariérista v Česku dobře pochopil, že pokud by došlo ke změně režimu, tak by musel padnout režim v SSSR, jinak to nebylo možné a jelikož se kariérističtí bolševici domnívali, že ten režim bude trvat 300 roků jako doba temna po Bílé Hoře, tak vstupovali do KSČ nikoliv z přesvědčení, ale v touze po kariéře, těch komunistů, co to mu slepě věřili  a stejně tak se i chovali, bylo jak šafránu. Samozřejmě, že od těch, co využívali členství ve straně ke keriéře a museli se přetvařovat, jak tomu věří, to byla morální prasárna, ale oni jeli podle zásady, účel světí prostředky, já trvám na svém přesvědčení, že nikdo nebyl ke vstupu do KSČ verbován násilím nebo vyhrožováním, možná na počátku 50 let, ale to byla velmi krátká doba, potom už měli komunisti příjem a výdej členů velmi perfektně rozpracovaný, pochopili, že drtivá většina lidí touží po společenském uplatnění a stačilo jenom propracovat stanovy a nebylo co řešit. Kdo do KSČ vstoupit nechtěl, tak ho nikdo nenutil, komunisti měli členů dost a mohli si vybírat. A tak se vstupovalo do strany osvědčeným způsobem, stačilo zvýšit společenskou aktivitu, upozornit na sebe komunistické okolí, že Marxismus-Leinismus snídám, obědvám i večeřím každý den místo nadívaných labutích krků, okamžitě si toho všimli ostražití uliční náboráři, opatrně kandidáta oťukali, poté mu přidělili ručitele a než se vzpamatoval, tak už mu strhávali ze mzdy členské příspěvky. Dále to měli komunisti legislativně ošetřené tak zvanou personální politikou, čili  určili kariérní hranice, kdo je chtěl překročit, musel se stát komunistou. Určitě vy dříve narození si pamatujete, že funkce ředitelů, náměstků národních piodniků a jiných vysokých funkcích nešlo bez členství v KSČ prostě vykonávat, to bylo nemyslitelné a ředitelé a jiné vysoké funkcionáře do postů vždy zásadně jmenoval okresní, krajský či ústřední výbor KSČ.
Stejně tak je zavádějící tvrzení, že účast na komunistických rejdech byla povinná, není to pravda, kdo nelpěl na kariéře a mamonu, neměl problém se na všechny ty komunistické šaškármy z vysoka vysrat, čili nebylo nutné chodit k volbám, do 1.máje a podobně, to že tam většina národa chodila úzce souviselo právě z touhou po kariéře, samozřejmě, kdo už jednou účelově a záměrně komunistou byl, nebo jim pochleboval, tak se těch šaškáren zůčastňoval a potom pokrytecky tvrdil, že to bylo povinné, nebylo!!! Já jsem se asi třikrát voleb nezůčastnil, pokud jsem šel, tak jsem vždy šel za plentu a nikdy se mi nic nestalo, stejně tak jsem šel třeba na 1.máj, když jsem měl chut si zajít na pivo s přáteli, když se m i nechtělo, tak jsem jel na výlet třeba do hor a na oslavy jsem z vysoka sral, nic víc jsem v tom nehledal. Konečně, jak to fungovalo, pokud člověk netoužil po kariéře a mamonu se dočtete v mé knize Komunisti před převratem, která je v rukopise vyvěšena na tomto blogu, tak to skutečně bylo a všechno ostatní je účelově překroucená a lživá propaganda současné zkorumpované moči.A tak vlastně došlo k tomu, že málokdo čekal, že celý východní blok včetně SSSR je moloch na hliněných nohou a nikdo nečekal, že se tak rychle zřítí na svých kuřích nožkách do hnoje, ovšem kariéristi  v KSČ byli připraveni, měli svoje informace, které 9 milionů Čechů nemělo a tudíž se mohli na převzetí moči v klidu a dobře připravit. Byly tam sice určité překážky, které museli risknout, ale vše šlo podle plánu, například to bylo období, kdy se na pracovištích, tehdy ještě  v n.p. vyslovovala důvěra vedoucím papalášům, tam se některým opravdu svírala prdel strachem jak to dopadne a opravdu to někteří nepřežili, a to doslova. Ovšem ti, co tímto šmirklpapírem prošli, bez ztráty kytičky, se velice rychle otřepali a začali jednat. Jak jsem předeslal, první co udělali, mistrně řídili propagandu nenávisti ke všemu co mělo jenom mírný nádech ke slovu komunismus a v nastálém zmatku zhasli, odmítli jakoukoliv pomoc západních ekonomik, nabízejících přijatelnou legislativu na rozjezd trhu a začali doslova a do písmene rabovat, vymysleli si k tomu zákonové paskvily, formu rabování zabalili do na pohled legální privatizace a co nebylo přivařené a nebo zakopané těsně pod povrchem protinožců rozkradli.
Ještě se zmíním o jistých pozitivech minulého režimu, každopádně měli celkem dobře propracovanou legislativu, vždyť veškeré zákony, schválené tehdejším parlamentem v r.1964 sloužily velice dobře až do sranda prče a ještě i po něm až do r.1992, byly celkem neprůstřelné, ať už to byl zákoník práce, trestní zákoník, občanský zákoník,obchodní zákoník a další zákony, kterých nebylo nijak mnoho, ale byly jasně formulovány a při porušení tvrdě postihovány a teprve potom začali převlečení bvolševici chrlit jak v sériové výrobě zákonové sračky a zákonové kočkopsy, přesně ušité na jejich rabovací touhy. Dále se komunisti dokázali sami mezi sebou pohlídat, nebyli nenažraní jako současní močipáni i když se to zfanatizovanému davu na náměstéch snažili vnutit a v drtivé většině žili na tehdejší poměry celkem skromně, tak že poukazování současných ideologických parchantů na komunistickou rozmařilost, mi připadá stupidní a debilní a dokážu si představit duševní utrpení a muka těch, kteří viděli, jak snadné by bylo zbohatnout a museli se přetvařovat, že jim záleži na lidech. Proto chápu, jak se nenažraně vrhli na Českou ekonomiku, peníze a nemovitosti  po sranda prči, mi to připomínalo nálet sarančat na savanu v Somálsku a vyrabování Česak na holožír. 
A trvám na svém názoru, že ti největší komunistobijci v sočasnosti se rekrutují z těch největších bolševických křiváků minulého režimu a jejich potomků, čili byli to převážně dědové či otcové současných papalášů, kteří se podíleli na zločinech v 50.tých létech minulého století a kteří po r.1989 rabovali tuto jistě pěknou zemičku to napohled, ale společenský rozesranou na ultimum. Tak jako měli komunisti svoji ikonu Fučíka, tak současní gauneři mají svůj vzor v komunistobijectví v lidské zrůdě Štětinovi, to je lidské hovado, přesně kopirující současnou prolhanou protikomunistickou propagandu, ačkoliv sám byl fanatickým bolševikem a Brežněvovi jezdil do SSSR kouřit ptáka. A bohužel, už nikdo se přesně nedoví, protože drtivá většina zkompromitovaných bolševiků stihla svoje kompromitující materiály včas zničit a spálit, co za komunistů páchali rodiče, Klausů, Dybů, Topolánků, Nečasů, Němcových, Langšádlových, Kalouskových, Kočárnikových, Řebíčkových, Rittigových, Janouškových, a jakým způsobem vychovali výše jmenované lidské hovada, ale už raději přestanu jmenovat, protože ten seznam těch všech parchantů, kteří za posledních 25 let zkurvili zemi, kdysi plnou mléka a strdí totálně, by zabral 999 stránek formátu A4. Praotec Čech se musí v hrobě obracet, co za zkurvená sebranka jeho potomků tady v současnosti řádí. 
Ještě na závěr, dokážu celkem bez problému pochopit fabatismus a nenávistnou propagandu současné moči proti tom co bylo, protože 98% z nás, kdyby se dosralo k moči a k miliardám, by se  chovalo asi stejně. Ono totiž vždy platí pravidlo, nepřítel se musí v zájmu jakékoliv moči bezpodmínenčně vymyslet, prostě musí být k dispozici někdo nebo něco, co dobře ideologicky propracované slouží gaunerum k ospravedlnění jejich kurváren, vezměte si například studenou válku i když pojem studená je silně zavádějící, ona byla spíše až moc přehřátá, ale dobře, stály proti sobě dvě alternativy společenského uspořádání, kapitalismus na jedné straně, reprezentovaný západní Evropou pod velením USA a údajný komunismus, reprezentovaný východem a pod velením SSSR, Když se režim v SSSR zhroutil, tak každý normální člověk nabyl přesvědčení, že prostě jeden z nepřátel padl a tím není nutné vést nějakou další studenou nebo jedno jakou válku. Bohužel, byl to omyl a obrovský, můžete si o mě myslet co chcete, že jsem nadutec a samolibec, ale já jsem byl přesvědčený, že zbrojní průmysl nedopustí nějaké světové usmíření, na to v této sviňárně koluje obrovský balík špinavých peněz a stalo se, i když v Rusku nyní existuje kapitalismus ještě v brutálnější podobě než třeba v USA, tak nadnárodní zborjařské monopoly, které kontrolují a určují národní strategie opět určily Rusko jako nepřítele světového míru, stačilo jenom využít nacionalistickou Ukrajinu jako obětního beránka, zinscenovat podobný úskok na Majdanu, jako nacisti v případě oprávněnosti útoku na Polsko památným falšovaným útokem na pohraniční stanici a bylo vymalováno, dále rozesrali celou severní Afriku, Blízký a Střední východ a část Asie (Afghanístán a Írák a v záloze mají ještě Írán) a nenažraní zbrojaři se koupou v miliardách či bilionech jako strýček Skrblík. A samozřejmě  řiťolezná část zbohatlých zlodějských Čechů papouškuje uměle podporované lži  o válce s Ruskem. Já tvrdím jedno, ty makety šibenic při posledním protestu by se měly proměnit ve skutečné šibenice.


Gauber Kalousek v okamžiku, kdy se chtěl nabourat do důchodového systému, aby ho zmrazil

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *