Cizinci v Česku

To je od nich velice milé.

dělníci ve výkopu

Na snímku jsou zaměstnanci ústavu pro vykopávky zločinů, jak v lokalitě na Letné prováději výzkum prvomájových průvodů za minulého režimu v současné, silně kapitalistické Praze. Po ukončení vykopávek v této lokalitě se pak celý ústav přesune na Jánský vršek, kde se bude zabývat vykopávkami zločinů kapitalismu a pak se provede sloučení tohoto ústavu s léčebným ústavem v Bohnicích.

Nevím proč a z jakého důvodu si EU  a někteří čeští vlastizrádci dovolují označovat Čechy za xenofoby a rasisty. Já osobně jsem přesvědčen, že naopak jsou Češi k cizincům velmi tolerantní a pojem rasismus až na výjimky je jim naprosto cizí. Už celá destiletí, tady studují a studovali příslušníci různých ras a barvy pleti a nezaznamenal jsem žádné rasistické excesy. Samozřejmě nejsou cizinci jako cizinci, například tu žije početná Vietnamská komunita a ta se zcela a bez problémů integrovala do české společnosti. Je to ale především díky tomu, že rákosníci plně respektují zákony a kulturu této země a stejně tak to bylo a je i u černochů z Kuby a z afrických zemí, kteří respektovali totéž. Ale stejné hodnocení nelze konstatovat u Arabských muslimáckých kozomrdů, kteří jakoukoliv povinnost se jako hosté přizpůsobit evropské komunitě s jejích zvyky, kulturou, náboženstvím a zákonům odmítají a veřejně proklamují násilonou islamizace, všude kde se vecpou. Pak se nelze divit, že Češi proti takovým cizincům razantně protestují a odmítají jakýkoliv nátlak přijmout tyto smradlavé parchanty bez výhrad a ještě se jim podřizovat.
I když je paradoxní fakt, že se dodnes někteří nedokázali smířit se sovětskou okupací v r.1968, ale po r.1989 se tu do Česka nasralo tolik obyvatel bývalého SSSR, že celá armáda SSSR, dislokovaná v ČSSR byla proti tomu jenom hrstka jedné vojenské čety a  najednou to nikomu nevadí. Taky se někdy chováme jak idioti i když odsuzování okupace mi už dnes připadá silně účelové a slouží k mimikrům převlečených bolševiků na odvrácení pozornosti od jejich zločinů kapitalismu. Ale musím se Čechů zastat, že nejsou žádní rasisti a xenofobové, a že jim vůbec kolem sebe nevadí černoši, žlutí, šikomoocí a nevím jaké další rasy, pokud se budou chovat podle zákonů této země, budou dodržovat společenské zvyky nás jako hostitelů a nebudou mrdat kozy a oslice a budou se chovat hygieničtěji než cigáni. Tak že Ploskolebec Kocábovitý může opět projevit odsunovací schopnosti a začít s odsunem tisíců Muslimáckých kozomrdů zpět do pouště a tam ať si mrdají třeba velbloudy a ukojí tak svoje přírodní pudy, jak tvrdí soudružka Žilková a umodlí se k čurákovi Mohamedovi třeba k smrti, tady se svojím agresivním chováním nemají co pohledávat. A může přitom odsunout i všechny pedofilní sluníčkáře, Havloidy, Dienstbiery, Šabatové a další vlastizrádné kretény, včetně všech kavárenkých pedofilů a můžou si sebou vzít i dementního Švancenberka a zvolit si ho tam za pouštního presidenta nebo zaklínače hadů a kteří se mohou s tamními kozomrdy vyjebat do bezvědomí.
Ještě zpět k obrázku,práci tohoto vykopávkového ústavu ocení především cizinecká policie, protože ústav již objevil desetitisíce cizinců na českém území, na které nejvíce doléhá ekonomická krize a je předpoklad, že tito cizinci se stanou běženci na našem území a budou provádět podzemní teroristické akce proti majitelům s.r.o.. ČSSD už z toho důvodu stahuje veškerá vojska , dislokovaná na cizích územích, aby se podílela na obraně těchto občanů a chránila jejich zaslouženě nakradený majetek.
Je sice zajimavé, že v roce 1968 se národ semknul proti ruské okupaci, ale po roce 1989 nikdo nic nenamítá proti okupaci Česka ruskými a ukrajinskými gestarbeitry, kterých je tu v současné době více, jak ruských vojsk po dobu okupace. Alespoň nový člen modro-zelené-černé vlády Kocáb může opět zůročit svoje zkušenosti z odsunů a odsunout tyto gestarbeitry tak kam patří, čili zpět do jejich otčiny.
Zatím nejlepší zkušenosti s cizinci jsou s gestarbeitry z Amazonského pralesa s Indiány kmene HU-HU, kteří se osvědčili ve stavebnictví při stavbě českých výškových budov do 25 metrů, protože netrpí závratěmi a dokonce se spokojí se mzdou ve formě oštěpů.
V lepší pozici jsou cizí majitelky vagín, kterým agentury, zabývající se importem bílého masa do Česka nabízejí lukrativní smlouvy do bordelů, jelikož odborový svaz kurev zjistil, že na trhu je přetlak stravenek a není dostatek rekvalifikovaných prostitutek na ukojení vášní pracujcíích, vlastnících stravenky.
Je docela možné, že v nejbližších létech budou houbaři v českých lesích místo zajíců, srnčí a jelení zvěře potkávat po lesích rozptýlené cizince, kteří byli propuštění z práce, jak vyklučují a vypalují les a zakládají nová pole pro přežití, přičemž je všeobecně známo, že Brdy a Vysočina jsou plícemi planety a když se do toho ještě nasere radar, tak všichni obyvatelé zeměkoule pocítí silnou dušnost.
Procházel jsem jednou takhle odpoledne jedním parkem v Teplicích , kde jak známo žije početná muslimácká komunita, dle kvot, které lázním přidělil soudruh Kubera a najednou slyším skřeky, aport, daun, k noze a další kynologické povely, nejprve jsem byl přesvědčen, že zde provádí výcvik členové městského kynologického kroužku, ale pak jsem spatřil Muslimského kozomrda, jak udílí povely muslimácké babě a ta měla velké problémy, protože měla hubu zakrytou burkou, aby do huby uchopila odhozený klacek, když její pániček řval, přines! Poprvre v životě jsem spatřil, jak se pohybuje bez kouzelnických triků věšák ověšený kupou černých hader, ale muslimácká baba aportovala zcela zkušeně a myslím že i takoví vynikající lovečtí psi, jako český fousek by se mohli od muslimácké baby co učit.
Naše strana ZKKAJKČ v Kozojedech nabídla všem neziskovým organizacím, že provedeme školení muslimáků, internovaných v Česku na normální lidi a zajistíme jim odvykací muslimáckou víru bez použití antabusu, jelikož závislost na koránu je ještě větší svinstvo než závislost na chlastu, drogách a sexu dohromady. Doba odvykací kůry je 3 měsíce, svoz jednotlivých muslimáckých skupin do Kozojedského odvykacího centra bude provedena autobusy Student Agency a celé školení bude hradit EU z fondu pro muslimáckou imigraci a když má 3 miliardy pro Turky, tak klidně může odepsat další 3 miliardy pro Kozojedské školitele. Školení má ráz převýchovy,i když se nebudeme opičit po nacistech a nad vstupní branou do školícího centra nebude nápis Arbeit mach frei, první měsíc budou muslimáci jako pomocné síly při domácích prasečích zabijačkách a budou plnit jitrnice a jelita, vařit polévku prdelačku a čistit střeva pro klobásy a budou jim nenápadně k obědu podávány vepřové lahůdky, přičemž se muslimácké baby naučí podávat ruku starému Flaškovi, který bude lektorem společenského evropského chování, každou neděli pak bude organizováno procesí k Panence Marii do Kundomínského kostela, kde budou Muslimáci seznámeni s křesťanským hnutím v Evropě, především s násilnou rekatolizací v Česku po Bílé hoře a farář Kropáček jim vysvětlí význam Desatera. Druhý měsíc, pak budou na návsi pořádány mejdany s ochutnávkou všeho možného alkoholu a není boha, aby se Muslimáci nenaučili lopať metanol, samozřejmě ochutnávky začnou nabídkou pravé valašské slivovice, ze které by se ožral i Prorok Mohamed a každé ráno bude ještě přiožralým muslimákům předváděno rozmnožování zvířat ukázkou jebaček psů, koz, oslic a dalších zvířat, kde jim bude názorně předvedeno, že jebačka člověka se zvířetem není přirozený pud, jak tvrdí soudružka Žilková a v inkubátoru bude maketa nějaké zrůdy, která se narodí koze, když ji omrdá Muslimák bez kondomu. A třetí měsíc pak bude věnován praktickému životu muže a ženy v běžné Kozojedské rodině a bude muslimákům názorně předvedeno, že ženy v Kozojedech mají svá práva o jakých se muslimským babám nezdá ani v nejbujnějších snech a Muslimáci budou sledovat, co se v Kozojedských rodinách odehrává, když Kozojedští muži přivrávorají domů nad ránem z hospody U kance Ferdy a muslimácké baby naučíme perfektnímu zacházení s válečkem na nudle. No uznejte, není to perfektní know how, samozřejmě jsme si ho už nechali patentovat, protože takové kurvy, jako jsou majitelé s.r.o. by nám nápad ukradli a okamžitě by na něm začali rýžovat mamon. V případě krásného letního počasí se pak budou muslimácké baby společně se starou Blažkovou a pod dohledem Janko Čuly opalovat u požární nádrže na návsi v Kozojedech v bikinách. Takto převychovaní Muslimáci pak budou vypuštěni do volné přírody po celém Česku, až nakonec přirozeně splynou s českým obyvatelstvem a nadosmrti zapomenou na nějakého idiota Mohameda i na korán.
Příručka pro polské migranty.

Pod čarou:

Subject:  důchodcům
 Datum: 03.01.2016 18:36
Předmět:  důchodcům
Všem důchodcům – čtěte, jedná se o nás.
 Otevřený dopis ministryni práce a sociálních věcí. Média jej odmítla zveřejnit (asi by se to vládě nelíbilo). Tak jej, prosím, šiřte alespoň maily.
Paní ministryně,
rozhodla jste se zařadit všechny důchodce do kategorie senilních jedinců a mentálních tupců, když s úsměvem královny projíždějící v kočáře jste sdělila, že se jim  milostivě v roce 2016 zvýší důchody o 40 Kč.
Obvyklou doprovodnou omáčkou bylo sdělení, že předchozí pravicové vlády valorizaci zpomalily a současná vláda to musí napravovat; tím bylo myšleno asi těch 40 Kč. Dalším bonbónkem, který měl důchodce dovést snad až k extázi, bylo sdělení, že „ministryně navrhla vládě zvýšení jednorázové kompenzace z 600 na 900 Kč“, sice již ne vyplacené v prosinci 2015, ale „asi“ až v únoru 2016.
Vážená paní ministryně, chápu, že chcete na důchodcích ušetřit, protože jste vy a celá vláda bezhlavě vyšli vstříc „tátovi“ Středulovi s navýšením platů státních zaměstnanců, kde se jedná nikoliv o desetikoruny, ale o stovky až tisíce korun měsíčně.
Poněkud mě zaráží, že neznáte § 67 Zákona o důchodovém pojištění, kde se zjednodušeně praví:
„Starobní penze, ale také invalidní nebo pozůstalostní důchody, se navyšují podle předem daného vzorce. Ten vychází ze 100% růstu spotřebitelských cen a jedné třetiny růstu reálných skutečných mezd“.
Pokud dodržím tento postup, daný zákonem, lze jednoduše ze statistických dat Statistického úřadu za 8/2015 dopočítat podle výše uvedeného zákona potřebnou valorizaci.
 Zvýšení průměrné mzdy 3,4% míra inflace (růst spotřebních cen) 0,4%
Valorizace k 1.1.2016: (1/3 x 3,4) + 0,4 =1,53% (zaokrouhleno 1,5%)
Současný průměrný důchod je 11 275 Kč (podle statistik byl v r. 2014 ve výši 11 075 Kč + 200 Kč valorizace k 1.1.2015).
Zákonná valorizace k 1.1.2016 podle zákona má tedy být:
Průměrný důchod (2015) x 1,5 % = 169Kč.
Takto lze jednoduše spočítat valorizaci bez zbytečných koaličních jednání a veselých tanečků vlády pro mentálně zaostalé voliče, vždyť to je jasně dané zákonem.
V případě, že tuto správnou valorizaci porovnáme i s vaším návrhem 40 Kč měsíčně + bonbónek 900 Kč jednorázově, je to dohromady (12 x 40) + 900 = 1380 Kč/rok (tj. 115 Kč/měsíc), stále vám chybí do valorizace podle zákona 54 Kč měsíčně!
O tom, že jednorázový příspěvek je nebetyčná nesystémová vychytralost (mající za následek snížení základu pro příští valorizaci), již nemá smysl ani hovořit. Při současném růstu HDP 4,4 % je váš návrh valorizace (40 Kč) a vaše srovnávání s valorizací v době krize (záporné HDP) velmi komické.
Předpokládám, paní ministryně a celá vládo, že to bylo jen takové estrádní vystoupení pro oblbnutí vašich voličů a že valorizace proběhne v souladu se zákonem.
Pro srovnání (důchodci mají odpracováno v zaměstnání cca 40 let) – již mimo Otevřený dopis – pohled ze strany soudců
(OPRAVDU CHUDÁCI !
Když se soudci vyjádřili, že jim musí být přidáno, aby byli nezávislí, hned mně napadlo, že nebudou nezávislí i kdyby měli milión . Takové máme soudce, vše co vládne tomuto státu je stejná verbež .
Navíc, když si přečtete o kategorii soudců s praxí nad 30 let – kdo jsou ? Když Vám nemá být z toho do breku, nedá se nic jiného dělat, než jim zatleskat!  
Jsou opravdu šikovní a to tvrdé nekonečné „procesní nasazení“.když se třeba v H-systému rozhodovali více než 10 roků a to není ojedinělý případ……….
Jsou to nenažraní šmejdi !!!!
Platy u obecných soudů nyní a po zvýšení
Praxe
Okresní soud
Krajský soud
Vrchní soud
stávající
zvýšený
stávající
zvýšený
stávající
zvýšený
5 let
56 800
62 500
62 000
68 200
67 800
74 600
15 let
83 900
92 400
92 900
102 300
103 200
113 700
30let
97 400
107 300
107 800
118 700
118 700
130 700
Co na to ještě říci ? Částka , o kterou se některým soudcům zvýší plat, je vyšší, jak průměrný důchod ! Ale na tom přece vůbec společnosti nezáleží.
Tak to je ta spravedlnost po česku !!!!!!!!!!

You may also like

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *