Bystrovodská kriza

Fotka uživatele Josef Orel.

MOJE KRÉDO:   ŽIVOT JE KRÁTKÝ, SMĚJTE SE, DOKUD JEŠTĚ MÁTE SVOJE ZUBY

vaše profilová fotka

Listina základních práv a svobod

2/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

 Čl. 17

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.:

(3) Cenzura je nepřípustná.

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o sv své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.[4]

Pokud se vám článek líbil, ohodnoťe svůj názor zasláním SMS dle vašeho uvážení. Děkuji

brana (1)

 V nejbližší době hodlám vydat první knihu Komunisti před převratem a to na vlastní náklady, jelikož vydavatelé odmítli mé knihy vydat a označili je za rizikové,jelikož útočím na současný režim a na politické gaunery, čili nezbývá mi, než knihy vydat vlastním nákladem a poté prodávat jako smaizdat, k čemuž poslouží peníze z SMS. Původně  jsem na tomto webu vyvěsil reklamy a tímto děkuji všem, kteří na reklamy klikali, ale američtí soudruzi, kteří byli přes GOOGLE poskytovateli reklam, mě obvinili, že jsem si peníze za klikání naklikal sám a naklikané peníze jednoduše rozkradli a sebrali. No co konečně může člověk čekat od amerických sviní a podrazáků, že ano. 

Běžte už všichni Sluníčkáři, Havloidi, komedianti a kavárenští povaleči do prdele se všema stínovýma presidentama Horáčkem počínaje a Halíkem konče

 Fotka uživatele Josef Orel.

 –

zbozi

 

zbrane

 

 

Jo taká kriza, tož to je pěkná sviňa, šak aj my v Česku z ňů máme pořádné patálije, nikdo nikdy neví, odkáď sa taká kriza přižene, esli od Azorských ostrovů, de sa posere nejaká ta tlaková výša nebo níža, ale většinů sa zatým šecky krize přihnaly z Jů Es Ej, ti američtí magoři ju tam desik skladujů či co, a dyž už im ta kriza začne hniť a nevíja si z ňů v řiti rady, tož je vypustíja buď do Evropy, Asie, Afriky, no je to horší jak písečná bůřka, dycky tým zaserů celý svět. Sice čeští debilové jakoKalůsek sa dušovali, že přes opevnění na Šumavě a přes české hory sa do Česka žádná kriza nedostane, no a dyž sa tu přec enem nasrala, asik Jablunkovským průsmykem z Polska, tož  to zdůvodnili tým, že sa máme jak prasacka v žitě a tým že zme tu krizu přivolali, ale že všemocný kapitalismus tu krizu pořádně přidusí, nafackuje jí neviditelnů ruků trha a dorazí ju tržním hospodářstvím, enemže vyliskajte ekonomicků krizu, dyž je státní dluh vysoký jak zbořené světové obchodní centrum v Ňů Jorku skorem 2 biliony v Českých. To sa potym ta kriza drží ve společnosti jak filcky v chlupoch. Blbé je, že taká kriza može postihnůť aj třeba taků dědinu, nebo okres, no a dyž postihne aj kraje a nedaj bože celé Česko, tak je to v řiti a to je potym s rozumem  v koncách aj nejlepší ministr financí v  Mléčnéj dráze, hajzl Kalůsek, kerý si myslél, že krizu porazí holocaustom na důchodcách, tož co sa takým hňupem zastřeliť málo.

Tož lapíme tak u piva v našéj hospodě U kanca Ferdy, přemýšláme, co vyvedeme robám na velikonoce, dyž  sa otevřů dveři a do hospody nakráčá sám velký obecní hajtman ing.Papuča.
„Tož lapni na řiť a povídaj, co je na hejtmanstvu nového,“ přivítal sem ménem našéj strany ZKKAJKČ vůdca dědiny.
„Nechte ňa chvílu vydýchať, dysi sem skákál přes kaluže, jak srnec a teď už nepřeskočím ani svůj vlastní stín,“ postěžoval si generální tajemník dědiny a zařval na Mravenca, „sakra de sa flákáš, nevidíš, že přišla vrchnosť, ty by si ňa měl cítit, eště dyž su 100 metrů před hospodů, s takovů ti na to tvoje kasíno nepřispějeme z Národního výbora ani korunů.“
„Enem sa neposer, takých vůdců už na světě bylo a šeci nakonec skončili na smetišti dějin, si myslíš, že si Klaus, aby zme sa z tebja šeci posrali jak modří ptáci,“ pleštíl před Papuču hospodský Mravenec půlitr, až vystříknuté pivo ohodilo celé naše UV.
Tož dyž v Papučově požeráku pivo zasyčalo, jak pára, utřel si hejtman čuňu a šecky nás omráčil zprávů, “ tož telefonoval ně hejtman Bazilíšek z  Bystréj Vody, že dolní konec Bystréj Vody by sa chtěl připojiť ke Kozojedom a horní konec zaséj ke Kundomínu, esli by zme s tím súhlasili a dyž ano, tož že vyhlásí v Bystréj Vodě referendum, ale že ti ze středu dědiny nechců k nikomu a že esli dojde k anexi z Kozojed a nebo z Kundomína, tož že sa dajů k fašistom.“
„Tož to v žádným případku, enem přes moju mrtvolu,“ bůchl pěsťů do stola starý Flaška, “ na dolním konců Bystréj Vody bývajů ty najvětší kurvy v Bystréj Vodě, dyby taký buzerant, udavač a zloděj, Kubů by měl získať trvalé bydliště v Kozojedoch a dokonca aj Kozojedský pas, tak bych vystřílal celů tu jeho zasranů familiu, a co taká kurva Borovičková, za ňů by sa do Kozojed stahovali pasáci z celéj Evropy a aj z Chánova a o cikánce Janyukovéj ani nemluvím, to by sa z Kozojed stalo cigánské ghetto, ta pyča Mikulášková by  zaséj chtěla súdiť ludi z Kozojed za každů kravinu v téj její pojebanéj přestupkovéj komisi, bo si myslí, že je potomkem samého Vaša s Urválkem a udavač Holubec by udával aj domácí zvířacka u šeckých záhumenkářů, depak, enem ať si ty svině ostanů v Bystréj Vodě a co si udělá horní konec Bystréj Vody, po tym je nám hovno, přeca nebudeme jak ti idioti ve vládě a v EU, aby zme sa srali do cizích věci, jak ti blbci do Ukrajiny.“
„No hejtman Bazilíšek má strach, že šeci staříci a babky, keří bývajů na horním konci Bystréj Vody v domově důchodců sa budů chtěť připojiť k Evropskéj Unii a budů sa hromadně hlásiť do NATO,“ upřesníl Papuča.
„Zítra zahájíme cvičení našich hasičů podél potoka Kalnůvka, kerý tvoří hranicu katastrálního území mezi Kozojedema a Bystrů Vodů a uvidíte, že ti blbci z dolního konca budů zesraní strachy, dyby zme ich postříkali v dubnu ledovů vodů, tož to by nerozchodili ani do červenca,“ vypjál prsa velitel hasičů Hadica, že ich měl skorem jak osmičky.
„A my uděláme střelecké cvičení v lesíku Pičůvka, tož to budů zesraní dvojnásob,“ nabídl sa myslivecký hospodář Tchoř z mysliveckého združéní Slepý Ostříž z Kozojed, „obsadíme šecky posedy a  co sa pohne z Bystréj Vody směrem do Kozojed, tož to odpráskneme jak tůlavé psiska.“
„No jo, ale Bazilíšek aj s celů jejich obecní radů požádá o internacionální pomoc teho černého vola v Americe a co dyž nám do Kozojed vtrhne celé NATO aj s celů česků armádů?“ namítl Papuča.
„Tož to su klidný, teho bych sa nebál, nemáme tady ropu a celá česká armáda je v Afghánistánu a než by sa přesunůla, tož to by trvalo 5 roků, Ukrajina je pro ty hňupy z Ameriky důležitější než Kozojedy s Bystrů Vodů,“ uklidníl sem šecky kolem stola.
„No říkál Bazilíšek, že včera na Bystrovodském Majdanu byla obrovská manifestaca, že sa tam nakupilo skorem 20 jakýchsi separatistů z jejich dědiny a že dokonca sa tam objevili aj snajpři a ti préj postřílali z půdního vykýřa  z chalúpky teho zmrda Kubů celé hejno husí domkářce  Švidravéj, psál to jakýsi Štětina v Mladéj frontě včera, dnes aj zítra, že dyž jél náhodů kolem, že toléj krvi neviděl za  celý život a to prý byl ve dvaceti válkách, dokonca préj bojoval aj na Piávě a v r.1968 střílál po ruských okupačních tankoch z praka“ nadhodíl Kobylka.
„Cha, to je ten bývalý komunistický hňup, má štěstí, že sa tu nezastavíl, protože takové bezcharakterní hajzly napichuju na vidle, najprv Brežněvovi kúřil ptáka a po tym sranda prču sa z něho stal zuřivý komunistobíjec, takových parchantů je v Česku jak nasraných, nemožu pochopiť, jak takového prolhaného a jednoduchého primitiva mohl nekdo voliť senátorem, to už opravdu možů byť v českém senátu aj koně, dyž volů je tam jak much, takoví křiváci sú dycky u lizu, ať sa jedná o jakýkoliv režim,“odplivl si Prdelník na konto chameleona Štětiny.
„V rádiu říkali, že Klaus prohlásíl, že za krizu v Bystréj Vodě može pokladník okresního výboru ČSSD Prdichvost a komunisti z Kozojed Piliňáci mladší a starší a že by bylo načase, aby soudruh Putin vtrhl do Evropy a udělál tu pořádek,“ zavrčál starý Vrzník.
„A na co by Putin dělál v dnešní době nejakú agresu, dyž enem v Česku je Ukrajinců, Čečenců, Dagestánců a inéj verbeži z východu vjacéj jak Čechů, to ně neide do palice, že proti okupaci v r.1968 převlečení komunisti vřískajů, jak dyby ich na nože brali a teď im tady nevadíja a co dyby zme Bazilíškovi navrhli, ať sa připojí k Rusku, šak si može vzíť příklad z Karlových Varů, celéj téj Bystrovodskéj bandě by to neškodilo, dyby ich Ruská mafia zařadila do programu obchodu s bílým masem a dokonca by enem na občanku mohli jezdiť na Krym“ podivíl sa architekt Josef.
„No kdyby ten Štětina zažil dvacet válek, tak už má dávno ustřelenů palicu aj s kulama, ten tak viděl dvacet válek akoráť v televizi a to byl eště zalezený pod stolem, šeci tito blbci a hajzlové dycky najvjacéj mudrujů, takoví by sa měli střílať, aby nepřenášali podrazácké a pokrytecké geny na ostatní ludi, to mám radšéj komunisty, co ostali v téj jejich sci-fi straně, aj dyž z teho majů hovno, než ty převlečené komunistické svině, co enem kradů a tunelujů,“ odpluvl si zaséj znechuceně Prdelník.
No nakonec zme sa usnésli, že Papuča pošle Bazilíškovi otevřený dopis, ve kerém mu tak nejak milo, hřejivo a lidsky napíše, že my v Kozojedoch o cizí území nestojíme, že naším myslivcom stačí pro hony lesík Pičůvka, hasičom stačí voda z potoka Kalnůvka a súkromí zemedělci Kobylka, Prdelník a pár záhumenkářů sú se svojím výměrom polí spokojení a že ať si obecní rada v Bystréj Vodě poradí s tamníma separatistamam , jak chce a dyž si nebudů věděť rady, tož ať sa obrátijá na česků vládu, na Evropsků Uniu a  na černocha Obamu v obíleném baráku a oni im určitě pomožů a že dyby nekdo z Bystréj Vody chtěl emigrovať do Kozojed, tak že mu v žádným případku nebude udělený politický azyl a při druhém pokusu o narušení Kozojedských hranic bude Kozojedskýma myslivcama z posedů odprásknutý jako škodná a že my si žádnů verbež jako je Kubů, Borovičková, Janyuková, Mikulášková a nebo Holubec zatáhnúť do Kozojed nenecháme.
Do Kozojed zme pozvali šecky Jasánky z celého světa a hejtman Papuča, na tiskové konferenci zkázál celému světu, že esli sa bude srať do problému Kozojed, Bystréj Vody a Kundomína, tak že vyhlásíme Americe válku a na New York zaútočí mladý Jelítko na motorovém rogalu a zboří jim Empire Stade Buliding, tak ať si dajů pozor a ináč že vyhlásíme mobilizacu Lidových milicí a skautů aj s Junákama a poženeme černé greenhorny po dně Atlantiku svinským krokem a dyž Papuča mluvíl s Putinem, tak ten ho ubezpečíl, že Rusové už o východní Evropu nemajů zájem a že budů měť do budúcna plnů řiť aby uživili Ukrajince, Čečence a Gruzínce a temu hňupovi Štětinovi zme zkázali, že esli sa opováží objeviť v okruhu 100 kilometrů od Kozojed, tak že ho zahrabeme do najvětšího mravenišťa v lesíku Pičůvka a necháme mu trčať venku enem tu jeho blbů lebeňu.

Svatá pravda Fousku.

Ať každý ví, co nás čeká…?!

Ve čtvrtek vynesl odvolací Vrchní soud v Praze rozsudek,
podle kterého sedmnáctiletý cikán z Krupky nepůjde sedět
na 10, ale jenom na 5let do vězení.
Nebyl uznán vinným za rasově motivovaný pokus o vraždu,
znásilnění,vydírání a loupež.
Dopustil se „jenom“ vydírání a znásilnění. Považuji to za lidské i profesní selhání vrchního soudu…..!

Téměř doslovný přepis výroku předneseného předsedkyní
trestního senátu v listopadu 2010:

„…dne 29. 4. 2010 v době od 13.00 hod. do 16.30 hod.
poblíž nádraží ČD Bohosudov v obci Krupka … jej odvedli k Unčínskému potoku a odsouzený pod pohrůžkou zbití jej donutil, ač věděl, že je mu 12 let,aby si klekl a sál mu pohlavní úd, také štípl nezjištěnými kleštěmi poškozeného do malíku ruky proto, že nechtěl i jeho nezletilému spolupachateli sát pohlavní úd. Nakonec to ze strachu poškozený učinil a musel spolknout jeho ejakulát, následně mu nařídili,  aby se plazil, svlékl do slipů a vlezl do potoka, kde musel dělat kliky, stojky, po první stojce jej kopli do hlavy, aby další udělal o kus dál.

Nařídili mu vylézt na můstek vysoký 150 cm, strčili ho a
on spadl do potoka…na okraji pole mu odsouzený nařídil,
aby běžel, zakopl a upadl na zem, tak i dvakrát učinil, nejméně
třikrát chlapce vzali za ruce a nohy,rozhoupali a z výšky ho nechali
dopadnout na zem.
Poškozený musel nejméně dvakrát zvednout dřevěnou desku 1 x 1 m, tloušťky 2 cm, váhy 1,5 kg a pustit si ji na hlavu, podráželi mu nohy.
Následně v úmyslu jej usmrtit ho společně fyzicky napadli střední
až velkou intenzitou tak, že jej bili pěstmi,šlapali na něj,kopali do žeber, hlavy a dalších částí těla, v průběhu napadení se jej mladší útočník zeptal, zda ví, co dělal Hitler za války s cikány v koncentráku,že to budou dělat s ním, protože je bílej;
musel se opřít o strom,sundat si slipy a švihali ho páskem s
kovovou sponou na holé části těla i do zad,udeřili jej klackem do zad a tímto jednáním poškozenému způsobili zlomeninu 7.žebra vpravo se zavzdušněním pravé pohrudniční dutiny,nalomení 10.žebra vlevo se zakrvácením levé pohrudniční dutiny, trhlinu sleziny s krevním výronem, pohmoždění levé ledviny, pohmoždění břišní slinivky a jater, tržně zhmožděnou ránu pravé čelně-temenní krajiny hlavy, mnohočetné pohmožděniny trupu,hlavy i končetin,při pohmoždění svalů prodělal  i mírnější formu tzv.crushsyndromu…
Musel být hospitalizován od 29. 4. 2010 do 13. 5. 2010 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem,z toho 10 dnů na jednotce intenzivní péče…
Také prodělal akutní reakci na stres, která přešla v
poruchu přizpůsobení a posttraumatickou stresovou poruchu … i v současnosti musí pravidelně užívat antidepresiva (placené léky)…“

Jsem rozhořčen tím, jak se soudní vrchnost vypořádala s rasistickým vražedným útokem.
On totiž vrchní soud za takovou „maličkost“ nebude přece cikánského vraha soudit jako vraha.
Přitom sedmnáctiletý cikánský útočník ještě s jedním mladším
cikánským klukem málem ukopali k smrti dvanáctiletého
chlapce jen proto, že ho náhodně potkali a proto, že „byl bílej“.
Jen shodou štěstěny chlapec přežil.
Jenom IQ 111 mu pomohlo, že se zorientoval a došel si pro pomoc.
Chlapec byl mlácen, kopán, sexuálně zneužit, okraden.
Trestní senát ústeckého krajského soudu správně posoudil tento útok jako rasový a jako pokus o vraždu.
Bohužel, vrchnost v Praze má jasno. Když obětí není Rom nebo
cikán, ale je naopak útočníkem, raději případ posuzovat opatrněji, aby se o vrchnosti neřeklo, že je proticikánsky zaměřena
a nelétali potom na koštěti kolem vrchního soudu aktivisté za všelijaká práva s bičem v barvách EU. Dvanáctiletý chlapec měl tu „smůlu“, že do něho oba útočníci nebodali.
Protože v takovém případě se lépe prokazuje, že bylo jen shodou náhody,že rána nožem nešla kousek vedle – a přišla by smrt.
Když „pouze“ do něho velmi dlouho kopou a mláti ho, raději mávne soudní vrchnost rukou a smete pokus vraždy ze stolu? Jo, kdyby chlapce skutečně ukopali k smrti a zemřel by na vnitřní krvácení, to by asi cikánskému útočníkovi trest příliš nesnížili…
Naskýtá se závažná otázka. Jak dlouho a kam až budeme této komunitě ustupovat?!
Tak totiž hodnotí rozhodnutí vrchního soudu mnoho občanů na severu Čech. A já také.
Jaroslav Doubrava, senátor Parlamentu ČR


Malýho róma vyhodí už asi z x-tý školy kvůli špatnýmu prospěchu a chování.
Starej róm neví už co s ním, a tak ho přihlásí do církevní školy.
Mladej najednou začne nosit jen jedničky a i chování má vzorný.
Starej se diví a ptá se ho, jak je to možný.
Mladej povida:
„Jdu tam do jedný místnosti, a tam je přibitej na zdi chlap. Jdu do druhy místnosti, a tam je taky přibitej na zdi chlap. V třetí místnosti taky chlap přibitej na zdi.
Tato, tam se s nikym neserou!


 „Setkají se čtyři kamarádi, kteří se už neviděli 30 let.
 Po několika drincích si jeden musí odskočit na toaletu.
 Ostatní tři si začnou povídat o svých dětech.
 První říká: „Jsem tak strašně hrdý na svého syna!
 Studoval Economy and Business a hned po škole mu
nabídli dobré místo ve velmi dobré firmě a nakonec se
 vyšplhal úplně až na vrchol a dnes je prezidentem firmy!
 Dnes je tak bohatý, že svému nejlepšímu kamarádovi
 k narozeninám koupil nejnovější model od Mercedesu!“
 Druhý povídá: „To je bomba! No, ani já se nemusím za
 svého syna stydět. Začal v letecké společnosti,
 potom vystudoval školu a stal se z něj pilot.
 Později se stal partnerem ve firmě, dnes vlastní většinu akcií.
 Ten je dnes tak bohatý, že svému nejlepšímu kamarádovi
 k narozeninám koupil úplně nové letadlo.
 Třetí vypráví: „To je super!! Můj syn vystudoval stavební
 inženýrství, začal podnikat a dnes vlastní jednu z největších
 stavebních firem světa a je z něho multimilionář!
 A mohl si dovolit koupit svému nejlepšímu kamarádovi
 k narozeninám obrovskou vilu!“
 V tom, jak si ti tři začali navzájem srdečně gratulovat,
 se z toalety vrátí ten čtvrtý a ptá se:
 „Co si tu tak srdečně gratulujete?“ Jeden odpoví:
 „Právě se bavíme o tom, jaké máme úspěšné syny a jak
 jsme na ně pyšní!“> No a co Tvůj syn?

„Můj syn je buzerant, živí se tancováním
 po nočních klubech“, říká ten čtvrtý.
 Ostatní tři ho se sklopenýma očima začnou litovat:
 „To je škoda, to je zklamání!“ A ten čtvrtý jim na to povídá:
 „Proč??? Já se za svého syna nestydím! Je to přece můj
 syn, já ho mám velmi rád a věru zle se mu nevede.
 K posledním narozeninám před dvěma týdny dostal
 překrásnou vilu, nové letadlo a nejnovější model
 Mercedesu od svých tří frajerů!““

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *