Bude zákon proti korupci zase kočkopes ?!

Odboráři s prapory na Václavském náměstí
Škoda, že ten dobytek Doktor z ODS se nepostavil před čelo této masy demonstrantů a nazačal megafonem vykřikovat “ těch pár odborářů, co se vás tady sešlo, nic neovlivní!“
Co myslíte, přežil by to ?

„KORUPCE, to je, oč tu běží !“ chtělo by se zvolat s hrdinou jedné stupidní televizní reklamy. To, že korupce je metla lidstva, nepochybuje snad asi nikdo a já jsem přesvědčen, že korupce je na světě už asi od doby kamenné, kdy obyvatelé jeskyní se snažili podplatit majitele jeskynních komplexů polovinou uloveného mamuta, aby jim nezvyšoval deregulované nájemné.
Korupce je již tak zafixovaná v myšlení lidí, že si asi málokdo uvědomí, že drogy, prostituce a hazardní hry dohromady nejsou pro společnost tak nebezpečné, jako korupce, ta totiž doslova ohrožuje samotnou existenci státu, kdežto proti výše uvedeným zločinům se dá jednotlivě poměrně úspěšně bojovat.
Korupce je nebezpečná především proto, že se velice špatně dokazuje a většinou probíhá pouze mezi dvěma korupčníky, kteří, když se mistrně ukryjí do protiatomového bunkru, nebo do nějaké prázdné díry po komunistech, tak jim nikdo nic nedokáže a oni okamžitě zaůtočí trestním oznámením pro pomluvu.
Samozřejmě, že korupce existuje ve všech -ISMECH, byla i za komunistů i když tehdy byla méně rozsáhlá, kdo by taky nabízel řediteli národního podniku 10 milionů, aby bez velké snahy obdržel zlatý odznak Brigády socialistické práce, že ano, ale vy všichni dříve narození si jistě dobře pamatujete na korupční hru s flaškou pod krycím názvem
Obíhej, flaško,obíhej , kdy soudruh a nebo soudružka, když chtěli něco upřednostnit, tak tomu, kdo o tom rozhodoval vždycky donesli flašku nějaké kořalky a tak se stalo, že milá flaška se pak stala putovním korupčním nástrojem, protože ten, který ji obdržel ji použil zase ke své potřebě něco upřednostnit a tak se nezřídka stávalo, že se flaška po oběhnutí deseti a nebo dvaceti koručpních aktech vrátila zcela nečekaně zpět k prvním majiteli, který ji pro korupci zakoupil.
Rovněž si jistě pamatujete, jak byli lidé za komunistů fixování na své „známosti“ a málokdy se při rozhovoru dvou a více lidí nenarazilo na téma  já a nebo moji příbuzní mají známého tam a tam a na tom a na tom důležitém fleku a byli neobyčejně pyšní na to, že se znají s někým důležitým komunistou ( sice platí to i pro dnešní dobu a možná ještě ve větší míře) a u lidí to vzbuzovalo vzájemnou závist a nevraživost, v tom lepším případě se našli soudruzi lidumilové, kteří to, že se  s někým důležitým znali poskytli tu známost i svému okolí. A pokud se někdo znal s někým až na samém Olympu, to jest s někým z UV KSČ a nebo dokonce se samotným Husákem či Bilakem, tak byl považován ve svém okolí za komunistického Dona Corelona.
Bylo to všechno silně pokrytecké a stupidní a dnes to vyvolává úsměv na tváři.
Ale pozor, tyto korupční komunistické debility, neohrožovaly ekonomickou bezpečnost státu, kvůli korupci neodíral stát občany, aby zalepil rozkradený státní erár, kdežto v dnešní době je to jiné kafé.
Korupce v dnešní době doslova ohrožuje samou podstatu existence drtivé většiny obyvatel, jelikož svojí řetězovou reakcí, kterou korupce spouští jde už doslova o holou existenci.
Řetězová reakce korupce se dá srovnat snad s průnikem spermií mužského semene při útoku na vaječníky žen. A v Česku řetězová korupční reakce už dokonce předstihla ve své nebezpečnosti dokonce i štěpení neutronů a pro společnost znamená větší nebezpečí, než nekontrolovatelné rozbíjení atomového jádra.
1, Korupce začíná tím, že vznikne nabídka na provedení nějaké státní zakázky v hodnotě několika miliard. Všimněte si, že za tohoto zmutovaného kapitalismu se nikdo nenamáhá se základní věcí, jako je kalkulace nákladů, která by byla při nabídce na provedení této zakázky její součástí, prostě kdyby se zveřejnila nabídka na výstavbu dálnice D565 z Kozojed do Kundomína a silniční experti a  odborníci by spočítali materiálové a mzdové náklady tak, že by odpovídaly skutečnosti, tak by se mohly dělat výběrové řízení pouze na základě nabídky kvality provedených prací společně s daným termínem dostavby a nedocházelo by k tomu, že co se v Česku postavilo za posledních 20 let, tak proti zahraničí bylo desetkrát předraženo a pak se nedivme, že Halouzek a spol. jsou ochotni pro zaplnění rozkradeného státního eráru předraženými investicemi, které platí stát, vyškrtat z povrchu zemského i samotné obyvatele Česka.
2, Korupční řetězová reakce se po vyhlášení státní zakázky rozjede naplno, mafiáni, kteří mají o získání zakázky zájem okamžitě prostřednictvím svých lobbistů, převlečených za  pracovníky průzkumných agentur, pod krycím získáváním informaci o přízni předvolebních preferencí vypátrají v co nejkratší době státní úředníky, kteří o přidělení zakázky rozhodují ( čas zde hraje ohromnou roli a v korupci platí, kdo dřív příjde, ten dřív krade) a pak jsou tito úředníci kontaktováni tak zvanými obálkáři, kteří v zastoupení té které mafiánské firmy okamžitě získají fyzický přístup k vytipovaným korupčním cílům, například na veřejných záchodcích, kde předstíráním držení ptáka při močení nabízejí úředníkovi melouny, jejichž množství  se odvíjí od finančního objemu dané zakázky.
3, Vzhledem k tomu, že v Česku se ještě neobjevil charakterní a čestný člověk, který by nabízení korupce oznámil na nejbližším odělení VB ( snad s vyjímkou pánů Kořistky a Michálka a všichni v tomto státě viděli, jak oba páni dopadli, že byli rádi, že neskončili mezi bezdomovci), tak korupční štěpení spěje vždy za každých okolností u všech zakázek ke zdárnému konci, obě strany , jak mafiánská firma, která nabídla v obálce nejvyšší sumu v Českých ( ale na měně nezáleží a v korupci se uplatníte i s dolary, EURY  nebo librami) tak úředníci příslušného ministerstva nebo Národního výboru na úrovni krajů, okresů měst a obcí, v zastoupení strany, která má v daném okamžiku vedoucí úlohu ve státě, dojde k přátelskému a soudružskému sepětí obou protistran při tajném setkání, při kterých nechybí přátelská objetí jak za Husáka a Brežněva a při kterých není nouze o francouzské polibky, dojde k uzavření smlouvy,  do které je navíc zamontováno několik nevýhodných záležitostí pro stát, ale především je ve smlouvě zakotvena CENA za provedení zakázky, a jelikož neexistují kalkulace, tak se ani vlastně pořádně neví, kolikrát proti SKUTEČNÝM NÁKLADŮM je zakázka předražena a všechny korupční prasata, zůčastněné na bohaté finanční tombole, placené ze státní kasy chrochtají blahem a zkorumpovaní lumpové na ministerstvech a  ve vládě pak přemýšlí, jak cestou nejmenšího odporu promrdané miliardy dostat zpět od občanů, kteří žijí na hranici existenčního minima.
S tou cenou zakázek je to to samé, jako s fiktivními slevami cen, jelikož neexistují pevné ceny, podle kterých by občané lehce zjistili, že došlo opravdu ke zlevnění, tak obchodní vyčuránci do slevových reklam jako původní cenu avízují cenu zvýšenou o 60% proti té původní , tu přeškrtnou a s velkým humbukem pak upozorňují velkými písmeny, která jsou viditelná až v zahraničí, na slevu ve výši 40% a většina nesvéprávných občanů jim na to skáče, jako myši na špek, aniž by si uvědomili, že vlastně nedošlo ke zlevnění, ale ke zdražení.
A tak servilní média s velkou pompou dala občanům na vědomí, že rozhádaní posranci chystají zákon o protikorupčních opatřeních, ale proti návrhu tohoto zákona již bylo podáno celkem dva miliony námitek, dokonce svoje námitky zaslala i Brigáda kapitalistické práce vykopávkého ústavu pro zkoumání komunistických a kapitalistických zločinů, kteří namítají, že musí přece korumpovat majitele soukromých pozemků, kde se předpokládají hroby komunistických papalášů, dokonce svoje námitky do českého parlamentu zaslali prostřednictvím poštovních holubů i soudruzi Kožený, Pitr, Krejčíř  a další zločinci a údajně , když zákon projde do r.2080 sněmovnou, tak je naděje, že na počátku příštího tisíciletí spatří světlo světa totálně zmutovaný zákonový kočkopes, který bude sice konstatovat, že korupce je sviňa, ale v „kontrolovaných“ dávkách v malém množství docela prospívá k ozdravění společnosti.
Vážení přátelé, ano, zde platí ono okřídlené úsloví, že si přece kapři nevypustí rybník, aby na ministerstvech a krajích a okresech lapali po finančních pozornostech jak kapři na suchu a těm, kteří si ještě nenechali současnou politickou ideologii vymýt mozky je jasné, že zákony ve skutečnosti ovlivňuje podnikatelská průmyslová mafie a posranci jako jejich loutky pouze esteticky upravují jazykovou formu zákona, schválenou mafiánskými převlečenými komunisty, aby tam nedejbože při všech těch sviňárnách ještě nebyly gramatické hrubky.
To u nás v Kozojedech ve zrychleném jednání v hospodě U kance Ferdy jsme schválili vesnický zákon proti korupci ještě než členové obecní rady stačili vypít třetí pivo.
Pokud Kozojedy dostanou slíbenou dotaci od Evropské unie na vybudování lesní pěšinky k Flaškově studánce v délce 100 metrů ve výši 5 miliard EUR, tak výběrové řízení na zadavatele stavby bude provedeno v sále hospody U kance Ferdy za přítomnosti všech občanů Kozojed a architekt Josef bude celé jednání natáčet na kameru a výsledek pak bude oznámen obecním rozhlasem a s celým natočeným záznamem výběrového řízení by starosta Ing. Papuča osobně zajel do Bruselu, aby tam předvedl, jak jsme v Kozojedech zatočili s korupcí. A šanci na vítěze by měla pouze ta firma, která by k navržené ceně za provedení stavby doložila přesnou kalkulaci, kolik trávy se spotřebuje na 1 běžný metr pěšinky, kolik benzinu by se spotřebovalo na provoz motorových pil a sekaček, průhledné mzdové náklady na každého pracovníka a výše rabatu pro firmu a že kalkulace přesně odpovída nabízené ceně za provedení prací.  Pokud některý Kozojedský radní by se dopustil korupce, bude vyhoštěn do Chánova a jeho nemovitost bude buldozerem srovnána se zemí, jak to dělají Izaraelci s Palestinskými teroristy. Pokud nebude stejný postup po vzoru Kozojed zaveden v celém Česku, hovno se změní a třeba takový Chocholánek s Dalíkem by za svinstvo s Pandury byli v Kozojedech máčeni týden v kuse v drátěném koši v požární nádrži na návsi a po každém vytažení z vody by si po nich mohl beztrestně kadý občan mrštit šutrem a pokud by se během tohoto trestu utopili, tak by se hovno stalo a jejich ostatky by řezník Jelítko semlel do tatarského bifteku.
Ušetřené peníze za nepředraženou stavbu pak Obecní národní výbor v Kozojedech použije na výstavbu kanalizace, výstavbu čističky odpadních vod a plynových přípojek v obci.
Jak jednoduché.

You may also like

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *