Anabáze amerických obrojených soudruhů v Česku

Včetně Česka.

UV naší strany ZKKAJKČ (Za krásné Kozojedy a ještě krásnější Česko) zaslala vládě České republiky otevřený dopis, ve kterém vyzvala zmutovanou vládní trojkoalu k okamžitému prošetření zcela bezprecedentního vstupzu cizí armády na české územi v rozporu s dohodami na Jaltské konferenci o poválečném uspořádaní Evropy, kde je jasně deklarováno, že příslušníci US Army maji povolené vycházky pouze po hraniční přechod Rozvadov a po jeho překročení se již jedná o intervenci cizích vojsk na našem území a cizinecká policie měla v momentě vstupu US Army cizí vojáky pozatýkat a zavřít je až by zčernali, Dále požadujeme vyšetření, kdo z komediantů a sluníčkářů zaslal do NSR zvací dopis na internacionální zásah cizích okupačních vojsk proti nasranému českému obyvatelstvu. Naše strana má podezření na UV ODS a UV TOP09 a požaduje aby v souladu z mezinárodními úmluvami byli tito zločinci postavení před mezinárodní soud pro válečné zločince a aby vláda požadovala po USA okamžitě reparace za zničené dálnice a silnice 5. tříd. Tento otevřený dopis byl zaslán doporučeně z pošty v Kozojedech a máme potvrzení pro případ vyznamenání našeho UV za zásluhy v 6. odboji proti kapitalistickému holocaustu v r.2040.

Vůdce zmutované vládní trojkoaly

kudrnáč Sralbotka

Horní Prdelná

Třída komunisticko-kapitalistického přátelství 999/9

 

Vážený vůdče, my občané Kozojed a vedoucí představitelé místního MNV vč.UV strany ZKKAJKČ, která už má půl miliardy příznivců, předevšínm v Číně a Indii vás tímto dopisem varujeme, že pokud neučiníte přítrž vstupu armád Arabských kozomrdů včetně jejich vyuzených teroristů a bezprecedetnímu rejdění US Army na našem území, požádáme zvacím dopisem naše přátele z Číny, aby provedli internacionální pomoc a vyhnali zasrané  islámské revizionisty a oportunisty včetně americkýh černochů ve službách US Army z našeho území a potažmo z celé Evropy. Islám a americká odrůda kapitalimsu nemá v Česku co dělat, my máme svoji kulturu, svoje společnské uspořádání a nemíníme si do našich slovanských  duší srát ideologie nějakého zkurveného Alláha a jeho poskoka Mohameda a už vůbec ne Americkou zločinnou mezinárodní politiku,  řízenou nadnárodními monopoly. Očekáváme, že spolu s řepkovým sdružením a katolickými řitními alpinisty, se kterými v součsné době ovládáte moč v Česku provedete opatření a znovu vybudujete na hranicích oplocení jako před r.1989, aby si tady německá štětka Makrela a spolu s ní Eurohujeři necpali kozomrdy a soudruh Obama ať si se svými stejně opálenými spoluobčany rajtuje se svoji plechovou akvalérií po route 77.

Za kozojedské občany

Josef Orel v.r.

Ing.Papuča v.r.

Starý Flaška bez v.r.

Bohužel do dnešního dne nám nedošlo vyjádření sdružení Ploskolebce Sobotokovitého a jeho vládní tlupy z ptačí akademie a tak jsem se rozhodli v Kozojedech vybudovat domobranu , vyzbrojenou raketami VZDUCH-VZDUCH a ZEMĚ-ZEMĚ, kterými hodláme všechny kozomrdy a americké černochy v uniformách US Army  vyhubit do posledního žijícího vetřelce

Dále naše kozojedské radary zachytily signály ilegální činnosti štvavé vysilačky MIssissipi ( obdoba štvavé vysilačky Vltava po sovětském okupaci) a to z oblasti Orlíka, kde moderátor lámanou rakouštinou varuje před rozpínavosti Ruska .V jeho moderováni jsou poměrně dlouhé odmlky, pravděpodobně si moderátor mezi jednoltivými větami na půl hodiny zdřímne.V nejbližším možném termínu bude tato štvavá vysílačka zlikvidována Jožinem z bažin , který na ni z rogala vysype pytel nehašeného vápna. V každém případě my odbojáři z Kozojed uděláme vše pro to, aby se tady Američtí soudruzi a Wermacht neroztahovali jak oplzlé kurvy v bordelu.

„Papučo, okamžitě vyhlas obecním rozhlasem pohotovost najvyšího stupňa a že přesně v 19:00 Kozojedského časa je zasedání krizového štába v hospodě U kanca Ferdy ohledně napadení Česka americkýma vojskama, účať šeckých je nutná a neúčasť neomlúvá ani smrť,“ štěkal sem do mobila na obecního hejtmana ing.Papuču, „je to v zájmu obrany celého Valašska před americků rozpínavosťů.“

Za 10 minut už Papuča ze svojéj kanceláře vřískal do mikrofona a šecky tlampače vyřvávaly, že sa chystá v Kozojedoch mobilizaca šeckých od 5-99 roků, ale že sa jedná enem o obranu Kozojed a ostatní dědiny ať si naserů a občanom Kozojed sa vzkazuje, ať si slivovicové sklepy dobře zásobíja uzeným, bo možná bude atomová válka a hlavně ať sa zásobijá Primeroskama bo v době válečného stavu naša strana rozmnožování nedoporučuje.

Přesně v 19:00 už to ve výčepu vřelo jak v osím úle a šecky VIP osobnosti z Kozojed byly zvědavé, co sa děje a Mravenec létal s platem piv jak fretka.

Přítomné bylo celé zastupitelstvo dědiny, dobrovolní hasiči, zahradkáři, chavatelé holubů, šachisti a dokonca aj dva filatelisti a samozřejmě celé UV našéj strany ZKKAJKČ.

„Občani, mám ověřené zprávy, že přes Kozojedy sa má přesunovať americký konvoj obrněných transportérů plných mariňáků, jistě víte co to znamená, jedná sa o okupacu jak v r.1968 a nesmíme dopustiť, aby sa nám tu na Valašsku roztahovali nejací černoši a Indiáni z Ameriky, už zme tady měli fašisty, potym po válce Banderovce, potym zase idioty z Kazachstánu a teď sa nám tu zaséj cpů kreténi z Ameriky, jeden blbec větší jak druhý, přes Kozojedy má jeť druhý konvoj z druhéj trasy a přes Bystrů Vodu zaséj třetí konvoj z prvéj trasy a ty konvoje sa spojíja v lesíku Pičůvka, kde préj chtějů v Pionýrském táboře v tamních chatkách přenocovať, tož to nesmíme dopustit,“ informovál sem celů Kozojedskú domobranu, „jak ně vykládal, Pavouček z Bystréj Vody do telefóna, tak v Bystréj Vodě naopak chystajů obrovské uvítání amerických okupantů, dokonce byly do Pionýrského tabora deportované tamní obecní kurvy, Ilona Kubů, Borovičková, Janyuková a šeckým kurvám bude veleť přestupková štětka Mikulášková, no co budu povídať, v Bystréj Vodě byli dycky šeci kariéristické kurvy, šeci komunisti, co řádili v Bystréj Vodě před r.1989 sú teď šeci v ODS a že préj přesun amerických vojsk přes Česko je obrovská investica, eště prý větší, jak výstavba tunela Blanka v Horní Prdelnéj a že šeci z Bystréj Vody majů bohaté zkušenosti z oslav komunistických 1.májů a víja, co sa sluší a patří a že šeci budů řvať, ať žije Amerika a s Ameriků na věčné časy a nikdy ináč a podobné skřeky, americké mariňáky préj budů hostiť chlebem a solů a na obrněné transportéry budů házať rozkvetlé šeříky, vypěstované ve vytápjaných skleníkoch, enem že my v Kozojedoch sa možeme na nejaké Američany aj s celů česků vlastizrádnů vládů vysrať a esli sa nekdy v Kozojedoch objeví ten kreténský komediant Stropnický, tož ho vykastrujeme, hajzla, tak že my mosíme vymysleť na ty čuráky z Ameriky nejaků lesť, ať táhnů, odkáď přišli,“ vykládál sem domobraně a při tým projevu ně tak vyschlo v hubě, že sem vyzunkl tři piva na ex. 

Tož až do rána zme sa radili, co provedeme tým okupantom za pyčovinu, nekdo navrhovál vyhodiť do lufta strategický most přes řeku, iný zaséj, že výbuchem jednéj tuny semtexu shrneme celů stráň Holéj hory  aj s větrnýma elektrárňama na silnicu při průjezdu konvoja, včelaři navrhovali naházať na transportéry roje brazilských rozzuřených včel aj s místníma sršňama, no nakonec zme vymysleli po čertách dobrý plán, o kerém se na okresi vykládalo eště  aj po pěti rokoch.

Americký konvoj sa blížil ke Kozojedom a černoši v transportéroch neměli ani zdání, jaká prča ich čeká.

Těsně před Kozojedama přes most přes řeku, po kerém sa vjížďalo do Kozojed, velitel konvoja, major Kisinger vyvalil oči a zařval do vysílačky, the whole convoy stopped immediately (celý konvoj okamžitě zastavit!) a američtí černoši i s majorem sa začali drápať z průlezů a vytřeštěně čuměli na obrovské cedule, kde bylo napsané Attention, prohibition from entering Kozojed is whether the occurrence of Ebola ( pozor zákaz vstupu do Kozojed, je zde výskyt Eboly) a nevěřícně čuměli na tři postavy , oblečené ve žlutém atombordelu a v plynových maskách na hubě, což sem byl já, ing.Papuča a arch.Josef, za mostem stály tři sanitky, na silnici byly nosítka na kterých ležali dobrovolní hasiči, vyzlečení do půl těla a normálně sa opalovali, ale vypadali jak zasažení bleskem a kolem nich běhali zahrádkáři v bílých plášťoch, které byly zapůjčené ze zdravotního střediska.

What the fuck is going on in our travel warrant some sort of Ebola or word (kurva co se to tu děje, v našem cestovním rozkaze není o jakési Ebole ani slovo) začal vřešťat major Kisinger.

„I am a representative of the International Red Cross and have authority from the EU not to let anyone on the infected area, you have to turn around and continue to move an alternate route, I’m sorry (Já jsem zástupce mezinárodního červeného kříže a mám pravomoce od EU nikoho nevpustit na infikované území, musíte se otočit a pokračovat v přesunu náhradní trasou, je mi líto)

And how long do you fucking raging ebola (a jak dlouho tady ta zasraná Ebola řádí) kvičel fistulí americký major, takový záprdek, že kdyby mu Janek Pudlíků liščíl po hubě, tak by major za hodinu oběhl rovník.

„yesterday, it is returned from Mali citizen Kozojed that the local desert as an expert vodohospodář looking wand groundwater and he was infected, per night we have ten dead (od včerejška, to se totiž vrátil z Mali občan Kozojed, který v tamní pouští jako odborník vodohospodář hledal proutkem podzemní zdroje vody a nakazil se, za noc už máme deset mrtvých) 

„fucking way the way we move, therefore, here we have the map that we have to go Gottwaldova, but no sign Gottwaldov we have not seen on the road (tak kurva kudy tudy se máme tedy přesunout, tady v mapě máme že musíme jet do Gottwaldova, ale žádnou ceduli Gottwaldov jsme u silnice neviděli), rozbečál sa major.

show, yeah it you still have the old communist maps, Gottwaldov does not exist anymore, now it’s Zlín and up here ever build the next time so it will be called Beverly Hills, you have to turn around and about five kilomterů turn right and there is a sign ZTlín 25 km, so that is the direction let (ukažte, no jo to máte ještě staré komunistické mapy, Gottwaldov už neexistuje, teď je to Zlín a až se tu někdy stavíte příště, tak se to bude jmenovat Beverly Hills, musíte se otočit a asi za pět kilometrů je odbočka doprava a tam je cedule ZLÍN 25 km, tak tím směrem se dejte) poučili zme majora, ten sa vyšponoval do haptáku před zástupcem mezinárodního červeného kříža a zavřískal „anneal, turn and forward direction Zlín ( nasedat, otočit a směr Zlín vpřed ) a mávl rukou, jak kdyby ve vzduchu chytal komára.

To ovšem američtí čuráci netušili další naši vychytávku, když místo silničního ukazatele na křižovatce TRENČÍN 25 km  jsme umístili ukazatel ZLÍN 25 km.

Když američtí magoři odfičali a zvířený prach sa usadil na zem tož zme odstranili  všecky mimikry Eboly a čekali na věci příští.

Asi za týden vtrhlo do Kozojed komando příslušníků kapitalistického STB a začalo vyšetřování neslýchaného incidentu, který sa v takovém rozsahu neudál ani v r.1968 při okupaci Rusákama, jeden tajný, kerého zme zkorumpovali litrem slivovice nám vyslepičil, že zatím co první konvoj třetí trasy projížďál Bystrou Vodou za obrovského jásotu tamních kreténů, tak druhý konvoj druhé trasy, kerý zme nasměrovali směrem na Slovensko sa pokusil ilegálně překročit Česko-Slovenskou hranici pri Čadci a započal obrovský skandál mezi Slovenskem a USA, jelikož Slováci spoutali nepříčetného majora Kisingera a předběžně ho umístili v blázinci v Žilině, že na Slovensku žádný Zlín neexistuje, tak generál Reagan, který organizoval noční přestávku v lesíku Pičůvka v pionýrském táboře zalarmoval celý Pentagon a CIA, kde zmizel druhý konvoj a nad Kozojedy dokonce přelétávaly letadla AWACS a tolik satelitů nad Českem neviselo od dob Kubánské krize, no a vyšetřování v Kozojedoch jak začalo tak bleskově skončilo těžkým zraněním jednoho tajného hňupa, kerého rozlícený starý Flaška vyhodil oknem z druhého patra Obecního úřadu.

P.S.


V podstatě jde českým převlečeným bolševikům o průzkum bojem na reakcí obyvatelstva na průjezd konvoje, je to silně účelové a poměrně dobře promyšlené, to nikdo neokecá, protože každý vojenský konvoj se po skončení cvičení přesouvá hlavně po železnici, no a podle následných reakcí občanů bez nutností pořádat nákladné referendům převlečení bolševici poměrně přesně odhadnou po následných protestech, co si mohou dovolit při následných jednáních o umístění případných vojenských základen a podobných amerických pyčovin na územích států východní Evropy, tento průzkum se prostě nedá zfalšovat, skutečné postoje se projevují okamžitě a v reálu se okamžitě projeví celá škála možných scénářů od naprostého nezájmu, přes nám dobře známá servilní mávátka a fanatické jásání, až po aktivní odpor, tak že uvidíme co se z toho vyvrbí.

Američani dobře znají českou náturu, českou servilitu, vlezdoprdelství a pokrytectví a že verbální odpor Čechů se v minulých staletích pohyboval na úrovni dětských bojových  her na četníky a zloděje, přičemž největší odvaha byla v použití praku.You may also like

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *